[HỎI – ĐÁP] Phân chia tài sản có phải nộp thuế TNCN hay các loại thuế khác không?

Hỏi: Vợ chồng chúng tôi kết hôn năm 2003, đến năm 2011 có mua đấu giá 02 thửa đất và được cấp giấy chứng nhận đứng tên chồng tôi (đây là tài sản chung của vợ chồng). Tháng 02/2020 vợ chồng tôi ly hôn, trong quyết định của tòa có ghi rõ tài sản tự giải quyết. Đến nay tháng 7/2020 chúng tôi tự thỏa thuận phân chia tài sản có chứng nhận của công chứng, trong đó mỗi người một thửa đất. Vậy tôi xin cấp lại giấy chứng nhận đứng tên tôi đối với thửa đất được chia thì có phải nộp thuế thu nhập cá nhân hay các loại thuế nào khác nữa không?

Đáp:

–       Tại Khoản 1 Điều 33 Luật Hôn nhân và Gia đình số 52/2014/QH13 ngày 19/6/2014 quy định:

“Điều 33. Tài sản chung của vợ chồng

1. Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật này; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.

Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng.”

–       Tại Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính quy định:

“Điều 3. Các khoản thu nhập được miễn thuế

1. Căn cứ quy định tại Điều 4 của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Điều 4 của Nghị định số 65/2013/NĐ-CP, các khoản thu nhập được miễn thuế bao gồm:

Trường hợp bất động sản (bao gồm cả nhà ở hình thành trong tương lai, công trình xây dựng hình thành trong tương lai theo quy định pháp luật về kinh doanh bất động sản) do vợ hoặc chồng tạo lập trong thời kỳ hôn nhân được xác định là tài sản chung của vợ chồng, khi ly hôn được phân chia theo thỏa thuận hoặc do tòa án phán quyết thì việc phân chia tài sản này thuộc diện được miễn thuế.”

–       Tại Khoản 4 Điều 1 Thông tư số 20/2019/TT-BTC ngày 09/4/2019 của Bộ Tài chính sửa đổi điểm c Khoản 16 Điều 5 Thông tư số 301/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về miễn lệ phí trước bạ như sau:

“16. Tài sản của tổ chức, cá nhân đã được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, sử dụng khi đăng ký lại quyền sở hữu, sử dụng được miễn nộp lệ phí trước bạ trong những trường hợp sau đây:

c) Tài sản đã được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, sử dụng của hộ gia đình do một người trong hộ gia đình đứng tên (bao gồm cả đồng sở hữu tài sản), khi phân chia tài sản đó theo quy định của pháp luật cho các thành viên hộ gia đình đăng ký lại;

Thành viên hộ gia đình phải là người có quan hệ gia đình theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình và cùng hộ khẩu thường trú với người đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sở hữu, sử dụng.”

Căn cứ các quy định trên và theo trình bày của người nộp thuế tại văn bản hỏi, trường hợp bà Nguyễn Thị Ngọc và chồng được Tòa án phán quyết tài sản chung do hai bên tự thỏa thuận sau ly hôn thì việc phân chia tài sản này thuộc diện được miễn thuế thu nhập cá nhân, tài sản sau phân chia phải thực hiện đăng ký lại Quyền sở hữu đất ở thuộc diện phải nộp lệ phí trước bạ.

Cục Thuế tỉnh Quảng Nam trả lời để Bà Nguyễn Thị Ngọc biết, thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

Theo BTC

Dẫn theo nguồn: https://taichinhdoanhnghiep.net.vn/hoi–dap-phan-chia-tai-san-co-phai-nop-thue-tncn-hay-cac-loai-thue-khac-khong-d14599.html

Trả lời