Tiếp tục hoàn thiện chính sách tín dụng đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn

Bộ Tài chính sẽ tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu xây dựng hoàn thiện chính sách tín dụng đối với học sinh, sinh viên nhằm hỗ trợ các học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đảm bảo điều kiện học tập, góp phần phát triển đất nước.

Hoàn thiện chính sách tín dụng giúp hỗ trợ các học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đảm bảo điều kiện học tập.

Tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, cử tri tỉnh Bến Tre kiến nghị sớm xem xét sửa đổi Quyết định số 05/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên theo hướng mở rộng đối tượng hỗ trợ vay vốn như các em học sinh, sinh viên có cha mẹ đã ly hôn, ở với ông bà có hoàn cảnh khó khăn…

Theo cử tri tỉnh Bến Tre, tại khoản 1 Điều 1 Quyết định số 05/2022/QĐ-TT quy định cụ thể đối tượng học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn để trang trải chi phí cho việc học tập, sinh hoạt (học sinh, sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc chỉ mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại không có khả năng lao động; học sinh, sinh viên là thành viên của hộ gia đình thuộc một trong các đối tượng: hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình theo chuẩn quy định của pháp luật).

Tuy nhiên, cử tri tỉnh Bến Tre cho hay, hiện nay, trên địa bàn Tỉnh có nhiều hộ gia đình rất khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 và tình trạng nông sản rớt giá nhưng con lại không thuộc đối tượng được hỗ trợ vay vốn theo các quy định trên.

Trả lời kiến nghị của cử tri Bến Tre, Bộ Tài chính cho biết, theo quy định tại Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên và Quyết định số 05/2022/QĐ-TTg ngày 23/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg, đối tượng vay vốn là học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn theo học tại các trường đại học (hoặc tương đương đại học), cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và tại các cơ sở đào tạo nghề được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Theo đó, bao gồm các đối tượng như: Học sinh, sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc chỉ mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại không có khả năng lao động (Khoản 1, Điều 2 Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg); Học sinh, sinh viên là thành viên của hộ gia đình thuộc một trong các đối tượng: Hộ nghèo theo tiêu chuẩn quy định của pháp luật; Hộ cận nghèo theo tiêu chuẩn quy định của pháp luật; Hộ có mức sống trung bình theo tiêu chuẩn quy định của pháp luật (Khoản 1, Điều 1 Quyết định số 05/2022/QĐ-TTg); Học sinh, sinh viên mà gia đình gặp khó khăn về tài chính do tai nạn, bệnh tật, thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh trong thời gian theo học có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú (Khoản 3, Điều 2 Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg).

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp các em học sinh, sinh viên có cha mẹ đã ly hôn ở với ông bà nếu thuộc đối tượng quy định tại Khoản 3 Điều 2 Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg và Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 05/2022/QĐ-TTg nêu trên thì được xem xét vay vốn tín dụng học sinh, sinh viên theo quy định của pháp luật.

Bộ Tài chính cho biết, thời gian tới sẽ tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu xây dựng hoàn thiện chính sách tín dụng đối với học sinh, sinh viên để đảm bảo phù hợp với mục tiêu hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội và tình hình thực tế nhằm hỗ trợ các học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đảm bảo điều kiện học tập, góp phần phát triển đất nước.

Gia Hân (Theo tapchitaichinh.vn)

Dẫn nguồn theo: https://tapchitaichinh.vn/tiep-tuc-hoan-thien-chinh-sach-tin-dung-doi-voi-hoc-sinh-sinh-vien-co-hoan-canh-kho-khan.html

Trả lời