5,9 tỷ hóa đơn điện tử đã được cơ quan thuế tiếp nhận và xử lý

Theo báo cáo mới nhất của Tổng cục Thuế, lũy kế đến ngày 30/11/2023, số lượng hóa đơn điện tử (HĐĐT) cơ quan thuế đã tiếp nhận và xử lý là khoảng 5,9 tỷ hóa đơn (trong đó 1,7 tỷ hóa đơn có mã và hơn 4,2 tỷ hóa đơn không mã).

Lũy kế đến ngày 30/11/2023, số lượng HĐĐT cơ quan thuế đã tiếp nhận và xử lý là khoảng 5,9 tỷ hóa đơn. Lũy kế đến ngày 30/11/2023, số lượng HĐĐT cơ quan thuế đã tiếp nhận và xử lý là khoảng 5,9 tỷ hóa đơn.

Đối với việc triển khai HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền, tính đến cuối tháng 11/2023, đã có 37.542 doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền. Thống kê cũng cho thấy, số lượng hóa đơn có mã khởi tại từ máy tính tiền đạt hơn 72,7 triệu hóa đơn với tổng số tiền thuế là 4.208 tỷ đồng.

Cùng với đó, toàn ngành Thuế cũng đã triển khai tổ chức lựa chọn hóa đơn may mắn. Đến nay, đã có 62/63 cục thuế thực hiện lựa chọn hóa đơn may mắn quý I/2023, 60/63 cục thuế thực hiện lựa chọn hóa đơn may mắn quý II/2023 và 54/63 cục thuế thực hiện lựa chọn hóa đơn may mắn quý III/2023. Tính từ ngày 1/1/2023 đến ngày 30/11/2023, ngành Thuế đã tổ chức trao 3.532 giải thưởng với tổng số tiền là 9,6 tỷ đồng.

Đáng chú ý, để tăng cường quản lý, sử dụng HĐĐT đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu, Tổng cục Thuế đã tham mưu trình Bộ Tài chính ban hành công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố về việc phối hợp chỉ đạo công tác quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu.

Theo Tổng cục Thuế, việc thực hiện phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán xăng dầu sẽ góp phần giúp tăng cường kiểm soát việc phát hành hóa đơn, quản lý doanh thu và thực hiện nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp, ngăn chặn tình trạng gian lận trong kinh doanh xăng dầu, hạn chế tình trạng buôn lậu xăng dầu…, đảm bảo môi trường kinh doanh công bằng, minh bạch, tăng thu ngân sách nhà nước.

Hiện Tổng cục Thuế cũng đã triển khai Hệ thống phân tích cơ sở dữ liệu và quản lý HĐĐT. Tổng cục Thuế đang tiến hành đối chiếu chênh lệch giữa dữ liệu hóa đơn và tờ khai thuế giá trị gia tăng đối với các kỳ kê khai thuế nhằm phát hiện người nộp thuế thuộc đối tượng rủi ro về hóa đơn.

Cùng với đó, trên cơ sở kết quả “Danh sách cảnh báo sử dụng hóa đơn” theo hệ số K đưa ra tại ứng dụng HĐĐT, Tổng cục Thuế đã yêu cầu triển khai rà soát người nộp thuế có rủi ro cao; đồng thời phối hợp với các cục thuế để đưa ra danh sách cảnh báo rủi ro phục vụ kiểm soát hóa đơn điện tử, ngăn chặn tình trạng xuất khống hóa đơn, xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về hóa đơn chứng từ nói riêng và về thuế nói chung. Qua đó, góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý thuế cũng như tạo môi trường kinh doanh lành mạnh bình đẳng cho cộng đồng doanh nghiệp và người nộp thuế.

Theo: Thùy Linh/Tapchitaichinh.vn

Dẫn theo nguồn: https://tapchitaichinh.vn/5-9-ty-hoa-don-dien-tu-da-duoc-co-quan-thue-tiep-nhan-va-xu-ly.html

Trả lời