Nghị định số 128/2020/NĐ-CP: Thẩm quyền và mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan

Nghị định số 128/2020/NĐ-CP qui định về hành vi vi phạm, hình thức, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền xử phạt; thủ tục xử phạt vi phạm hành chính; việc áp dụng các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan.

Bán hàng hóa có nguồn gốc hợp pháp tại cửa hàng miễn thuế mà không dán tem “Vietnam duty not paid” sẽ bị xử phạt.

Tại nội dung Nghị định số 128/2020/NĐ-CP qui định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan quy định, đối với vi phạm qui định về thời hạn làm thủ tục hải quan, nộp hồ sơ thuế, Nghị định qui định phạt tiền từ 5-10 triệu đồng đối với một trong các hành vi như không tái xuất hàng kinh doanh tạm nhập, tái xuất đúng thời hạn qui định; lưu giữ hàng hóa quá cảnh, hàng hóa trung chuyển trên lãnh thổ Việt Nam quá thời hạn qui định hoặc khai báo và làm thủ tục sau khi chuyển tiêu thụ nội địa hoặc thay đổi mục đích sử dụng hàng hóa thuộc đối tượng không chịu thuế, miễn thuế, xét miễn thuế, hoàn thuế, không thu thuế, hàng áp dụng thuế suất theo hạn ngạch thuế quan nhưng trước thời điểm quyết định kiểm tra, thanh tra.

Đối với hành vi không tái xuất, tái nhập phương tiện vận tải tạm nhập, tạm xuất đúng thời hạn qui định thì bị xử phạt từ 5-10 triệu đồng trong trường hợp quá thời hạn tái xuất, tái nhập dưới 30 ngày; phạt tiền từ 10-20 triệu đồng trong trường hợp quá thời hạn tái xuất, tái nhập từ 30 ngày trở lên.

Nghị định quy định phạt tiền từ 10-20 triệu đồng trong trường hợp tang vật vi phạm có trị giá từ 20-30 triệu đồng; phạt tiền từ 20-30 triệu đồng trong trường hợp tang vật vi phạm có trị giá từ 30-50 triệu đồng; phạt tiền từ 30-40 triệu đồng trong trường hợp tang vật vi phạm có trị giá từ 50 triệu đồng trở lên.

Hành vi không tái xuất phương tiện vận tải tạm nhập là ô tô chở người dưới 24 chỗ ngồi đúng thời hạn qui định, trừ trường hợp xử phạt theo điểm c khoản 1 Điều 7 Nghị định này thì bị xử phạt từ 10-20 triệu đồng trong trường hợp quá thời hạn tái xuất dưới 30 ngày; phạt tiền từ 20-50 triệu đồng trong trường hợp quá thời hạn tái xuất từ 30 ngày trở lên.

Những vi phạm qui định về kiểm tra hải quan, thanh tra, Nghị định qui định phạt tiền từ 8-12 triệu đồng đối với hành vi không chấp hành quyết định kiểm tra, thanh tra của cơ quan hải quan.

Phạt tiền từ 20-30 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau: Đánh tráo hàng hóa đã kiểm tra hải quan với hàng hóa chưa kiểm tra hải quan; không cung cấp hồ sơ, chứng từ, tài liệu, dữ liệu điện tử liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh cho cơ quan hải quan theo quy định của pháp luật.

Đặc biệt, bán hàng hóa có nguồn gốc hợp pháp tại cửa hàng miễn thuế mà không dán tem “Vietnam duty not paid”, Nghị định qui định bị xử phạt từ 3-5 triệu đồng trong trường hợp tang vật vi phạm có trị giá dưới 10 triệu đồng; phạt tiền từ 5-10 triệu đồng trong trường hợp tang vật vi phạm có trị giá từ 10-20 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Nghị định qui định phạt tiền từ 40-80 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm như sử dụng chứng từ, tài liệu giả mạo; sử dụng chứng từ, tài liệu không hợp pháp để khai, nộp, xuất trình cho cơ quan hải quan mà không bị truy cứu trách nhiệm hình sự; sử dụng bất hợp pháp tài khoản đăng nhập, chữ kí số được cấp cho tổ chức, cá nhân khác để thực hiện thủ tục hải quan; truy cập trái phép, làm sai lệch, phá hủy hệ thống thông tin hải quan. Hoặc bán tại cửa hàng miễn thuế loại hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu hoặc tạm ngừng xuất khẩu, nhập khẩu, hàng hóa chưa được phép phổ biến, lưu hành tại Việt Nam theo qui định.

Theo Thanh Dương /tapchitaichinh.vn

Dẫn theo nguồn: http://tapchitaichinh.vn/tai-chinh-phap-luat/tham-quyen-va-muc-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-trong-linh-vuc-hai-quan-329169.html

Trả lời