Kiểm toán việc huy động, sử dụng nguồn lực phòng, chống dịch COVID-19

Kiểm toán Nhà nước đã ban hành Quyết định số 1985/QĐ-KTNN về kế hoạch kiểm toán năm 2022. Theo đó, sẽ kiểm toán việc huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 và các chính sách hỗ trợ.
Năm 2022 sẽ thực hiện kiểm toán việc huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 và các chính sách hỗ trợ

Theo Quyết định, về kiểm toán chuyên đề, sẽ thực hiện kiểm toán việc huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 và các chính sách hỗ trợ; việc quản lý, sử dụng nguồn vốn ODA và vốn đối ứng tại dự án phát triển tổng hợp các đô thị động lực, dự án mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam.

Kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách năm 2021 đối với: Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công Thương, Bộ Tư pháp, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Y tế, Đại học Quốc gia Hà Nội, Thanh tra Chính phủ.

Kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công và báo cáo quyết toán ngân sách năm 2021 đối với các Bộ: Giao thông vận tải; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Tài nguyên và Môi trường; Xây dựng; Thông tin và Truyền thông; Ngoại giao; Giáo dục và Đào tạo…

Đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2021: Thành phố Đà Nẵng, tỉnh Yên Bái, Lào Cai, Phú Yên, Ninh Thuận, Vĩnh Long, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Hòa Bình.

Kiểm toán ngân sách địa phương năm 2021: Thành phố Hà Nội, tỉnh Bắc Ninh, tỉnh Thừa Thiên Huế, tỉnh Hà Tĩnh, tỉnh Quảng Trị…

Bên cạnh đó, kiểm toán hoạt động đối với: Công tác quản lý Nhà nước với hoạt động xuất nhập khẩu của Tổng cục Hải quan và các đơn vị trực thuộc năm 2021; chương trình mục tiêu Tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư; chương trình phát triển các đô thị loại II (các đô thị xanh) và Dự án phát triển môi trường, hạ tầng đô thị để ứng phó với biến đổi khí hậu vay vốn ADB…

Kiểm toán báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước năm 2021 đối với: Tập đoàn Điện lực Việt Nam; Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam; Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam; Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam; Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam…

Theo Khánh Linh/baochinhphu.vn

Dẫn theo nguồn: http://baochinhphu.vn/Tai-chinh/Kiem-toan-viec-huy-dong-su-dung-nguon-luc-phong-chong-dich-COVID19/457695.vgp

Trả lời