Kết quả giám sát tài chính của các UBND cấp tỉnh, TP trực thuộc Trung Ương năm 2018

Theo Nguồn :taichinhdoanhnghiep.net.vn /

Link gốc: https://taichinhdoanhnghiep.net.vn/ket-qua-giam-sat-tai-chinh-cua-cac-ubnd-cap-tinh-tp-truc-thuoc-trung-uong-nam-2018-i9714.html

Trả lời