SEAFIT: TÍCH CỰC CHUẨN BỊ CHO SỰ KIỆN “KỶ NIỆM 3 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG DOANH NGHIỆP 4.0 VIỆT NAM – GIAO LƯU KẾT NỐI, XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ DOANH NGHIỆP”

Với vai trò tập hợp, kết nối các doanh nhân, doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ cùng các cá nhân, tập thể đa ngành nghề, đa thành phần trong nước và quốc tế vào một tổ chức xã hội tự nguyện có đầy đủ tư cách pháp nhân mang tên “HỘI ĐỒNG DOANH NGHIỆP 4.0 VIỆT NAM” nhằm đẩy mạnh hợp tác, kết nối kinh doanh, xúc tiến thương mại, học tập nâng cao trình độ, sáng tạo sản phẩm mới, dịch vụ mới, trao đổi kinh nghiệm, gặp gỡ giao lưu, hỗ trợ cùng nhau phát triển nhanh và bền vững trên nền tảng ứng dụng công nghệ 4.0 hưởng ứng tích cực chỉ đạo của Chính phủ tại Quyết định số 749/QĐ-TTg về việc Phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

Những mô hình hoạt động thực tế mà HỘI ĐỒNG DOANH NGHIỆP 4.0 VIỆT NAM (BAV4.0) triển khai tại doanh nghiệp

Hiện nay, trong tiến trình thúc đẩy tự do hóa thương mại phạm vi khu vực và quốc tế, Việt Nam đang ngày càng khảng định vị thế và vai trò quan trọng trong quá trình hội nhập, tham gia sâu rộng vào sự phát triển nền kinh tế toàn cầu. Quá trình hội nhập quốc tế ngày càng diễn ra nhanh hơn, mạnh hơn thúc đẩy tiến trình tự do hóa thương mại. Trong đó, Hợp tác đầu tư, xúc tiến thương mại, phát triển thương hiệu doanh nghiệp, gặp gỡ giao lưu, chia sẻ điều kiện và cơ hội đầu tư, kinh doanh cho các doanh nghiệp tìm kiếm đối tác, tìm hiểu thị trường, trực tiếp và thiết thực phục vụ cho công việc đầu tư sản xuất, hợp tác kinh doanh, xúc tiến thương mại của mỗi doanh nghiệp đang là MỤC TIÊU QUAN TRỌNG HÀNG ĐẦU mà HỘI ĐỒNG DOANH NGHIỆP 4.0 VIỆT NAM (BAV4.0) trực thuộc Viện Nghiên cứu Tài chính, Đầu tư và Hợp tác, Thương mại Đông Nam Á triển khai sâu rộng hơn sau thành công tại “Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á – 2023” được tổ chức tại Singapore với sự tham gia của hơn 100 doanh nhân, doanh nghiệp, thương gia đến từ các nước khu vực Asean.

CMCN 4.0 đã được khảng định là vũ khí sắc bén chống lại thói quen làm ăn riêng lẻ, khép kín, cạnh tranh không lành mạnh. Có thể nói, thời kỳ “riêng rẽ khoẻ ăn” đã qua, thời kỳ Win – Win đã tới. Hội đồng doanh nghiệp 4.0 Việt Nam sẽ là nhân tố mới tạo ra nhiều cơ hội kết nối các doanh nghiệp Việt Nam với đối tác trên thế giới. Qua đó, mở ra nhiều cơ hội hợp tác kinh doanh triển vọng.

Hội đồng doanh nghiệp 4.0 Việt Nam được thành lập với mục tiêu tập hợp, kết nối các doanh nhân, doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ cùng các cá nhân, tập thể đa ngành nghề, đa thành phần trong nước và quốc tế vào một tổ chức xã hội tự nguyện có đầy đủ tư cách pháp nhân, hoạt động hiệu quả, phù hợp với chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước.

Việc thành lập Hội đồng doanh nghiệp 4.0 Việt Nam không chỉ đáp ứng xu thế mà còn xuất phát từ thực tế. Bởi, sau đại dịch Covid-19 liên tục làm đảo lộn nền kinh tế toàn cầu. Riêng tại Việt Nam, các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ bị ảnh hưởng nghiêm trọng với 60% tổng số doanh nghiệp phá sản. Vì vậy, hơn lúc nào hết, các cơ quan nghiên cứu, đặc biệt là các doanh nhân, doanh nghiệp cần mạnh dạn đổi mới tư duy, hành động, sáng tạo cái mới, từ bỏ cái cũ không phù hợp.

Trong đó, sáng tạo mô hình mới nhằm tăng cường kết nối, hợp tác giữa các doanh nhân, doanh nghiệp với nhau và với các thành phần kinh tế khác trong xã hội là giải pháp đột phá hữu hiệu để vượt qua khó khăn. Thực tế, cuộc sống hiện tại cũng như tương lai của đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp đã chứng tỏ sự đúng đắn của chân lý “Liên kết hợp tác hay là chết”. 

Nhằm Tổng kết đánh giá kết quả ba năm hoạt động (2021- 2023) của Hội đồng doanh nghiệp 4.0 Việt Nam, kiện toàn Hội đồng Doanh nghiệp 4.0 các tỉnh/thành phố, được sự đồng ý và cho phép của Trung ương Hội nghiên cứu Khoa học về Đông Nam Á – Việt Nam, Viện Nghiên cứu Tài chính, Đầu tư và Hợp tác, Thương mại Đông Nam Á tổ chức “Diễn đàn kết nối, xúc tiến thương mại – Chuyển đổi số doanh nghiệp và Kỷ niệm 3 năm ngày thành lập Hội đồng Doanh nghiệp 4.0 Việt Nam”.

Diễn đàn sẽ mang đến những cơ hội, góc nhìn đa chiều, những kinh nghiệm thực tế, quan điểm kinh doanh mới và các mô hình phát triển tiên tiến, phù hợp với xu thế hiện nay. Đặc biệt là việc nêu lên các giải pháp cho nền kinh tế chia sẻ, kết nối doanh nghiệp với khách hàng. Các mô hình tiên tiến về nền kinh tế chia sẻ được các chuyên gia, diễn giả phân tích, đánh giá và tái định hình trong bối cảnh kinh doanh toàn cầu cho các nước khu vực và quốc tế.

Hoạt động giao thương xúc tiến thương mại hợp tác quốc tế mà HỘI ĐỒNG DOANH NGHIỆP 4.0 VIỆT NAM tổ chức 

Với ý nghĩa và tầm quan trọng trên đây, Viện Nghiên cứu Tài chính, Đầu tư và Hợp tác, Thương mại Đông Nam Á, trân trọng kính mời các tổ chức, cơ quan, đơn vị, các doanh nhân, doanh nghiệp, thương gia trong và ngoài nước tham gia “Diễn đàn kết nối xúc tiến thương mại – Chuyển đổi số doanh nghiệp và Kỷ niệm 3 năm ngày thành lập Hội đồng Doanh nghiệp 4.0 Việt Nam” được tổ chức tại Thành phố Đà Nẵng vào ngày 30/09/2023.

Mọi chi tiết liên hệ: Mr Phi – Chủ tịch BAV 4.0 Việt Nam, thường trực Ban Tổ chức (0907792448); Mrs. Hồng Tứ – Chủ tịch BAV4.0 Đà Nẵng (0905532506); Mr. Bình Phương – Ban Kinh tế (0702647484). 

Dẫn theo nguồn: https://seafit.org.vn/seafit-tich-cuc-chuan-bi-cho-su-kien-ky-niem-3-nam-ngay-thanh-lap-hoi-dong-doanh-nghiep-4-0-viet-nam-giao-luu-ket-noi-xuc-tien-thuong-mai-va-chuyen-doi-so-doanh-nghiep/

Trả lời