Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Chứng khoán nhà nước nghiêm túc khắc phục vi phạm, khuyết điểm

Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Chứng khoán nhà nước sẽ chấp hành các quyết định từ các cấp có thẩm quyền, nghiêm túc rút kinh nghiệm để cùng nhau khắc phục những vi phạm, khuyết điểm đã được Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trung ương chỉ ra.

Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Chứng khoán nhà nước sẽ nghiêm túc khắc phục vi phạm, khuyết điểm - Ảnh 1.

Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Chứng khoán nhà nước sẽ chấp hành các quyết định từ các cấp có thẩm quyền, nghiêm túc rút kinh nghiệm để cùng nhau khắc phục những vi phạm, khuyết điểm.

Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Chứng khoán nhà nước vừa công bố thông tin liên quan đến những vi phạm, khuyết điểm đã được Ủy ban Kiểm tra Trung ương chỉ ra.

Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Chứng khoán nhà nước đã buông lỏng lãnh đạo để một số tổ chức cá nhân thao túng thị trường, thu lợi bất chính

Theo đó, chiều ngày 31/3, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trung ương đã phát hành thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 13 diễn ra từ ngày 28 đến ngày 31/3/2022 tại Hà Nội. Thông cáo cho biết, tại kỳ họp này Ủy ban Kiểm tra trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung, trong đó điểm III đã có nội dung: “Xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhiệm kỳ 2015-2020, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy:

Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và Quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để một số tổ chức, cá nhân thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có nhiều vi phạm, khuyết điểm trong việc tham mưu xây dựng thể chế, chính sách và thực hiện công tác quản lý nhà nước về hoạt động chứng khoán và thị trường chứng khoán, để một số tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật, thao túng thị trường, thu lợi bất chính.

Các đồng chí: Vũ Bằng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; Trần Văn Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; Nguyễn Thành Long, Bí thư Đảng ủy Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng thành viên Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam, nguyên Phó chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội; Lê Hải Trà, Tổng giám đốc Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM, nguyên Thành viên phụ trách Hội đồng quản trị; Nguyễn Sơn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam; chịu trách nhiệm cá nhân về những vi phạm, khuyết điểm trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Những vi phạm nêu trên đã gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường chứng khoán, giảm niềm tin của các nhà đầu tư, uy tín của tổ chức đảng và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, gây bức xúc trong xã hội, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật”.

Đảm bảo thị trường chứng khoán hoạt động ổn định, thông suốt, an toàn, phát triển bền vững

Đảng ủy Cơ quan Ủy Ban Chứng khoán nhà nước sẽ chấp hành các quyết định từ các cấp có thẩm quyền, nghiêm túc rút kinh nghiệm để cùng nhau khắc phục những vi phạm, khuyết điểm đã được Ủy ban kiểm tra Trung ương chỉ ra.

Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Chứng khoán nhà nước cũng đang chỉ đạo Ủy ban Chứng khoán nhà nước và đơn vị thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng, tập trung cao độ để hoàn thành nhiệm vụ được giao, đảm bảo thị trường chứng khoán hoạt động ổn định, thông suốt, an toàn và phát triển bền vững.

Theo: baochinhphu.vn

Dẫn theo nguồn: https://baochinhphu.vn/dang-uy-co-quan-uy-ban-chung-khoan-nha-nuoc-se-nghiem-tuc-khac-phuc-vi-pham-khuyet-diem-102220403074947404.htm

Trả lời