Bộ Công an đề nghị chưa thay đổi quy định cấp bằng lái xe

Bộ Công an đề xuất chưa thay đổi cơ quan quản lý nhà nước về đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe để tiếp tục tổng kết, đánh giá tác động đầy đủ, kỹ lưỡng hơn.

Theo dự án Luật trật tự an toàn giao thông đường bộ luật được Bộ Công an báo cáo Chính phủ, Bộ Công an đã nêu ý kiến về vấn đề được dư luận quan tâm là cơ quan nhà nước nào quản lý công tác đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe.

Theo đó, từ tháng 1 đến nay Bộ Công an đã phối hợp với Bộ GTVT và các bộ, ngành liên quan tổ chức nhiều cuộc tọa đàm, hội thảo khoa học lấy ý kiến về vấn đề còn có ý kiến khác nhau của dự án luật, gồm sự cần thiết ban hành luật; phạm vi điều chỉnh; thẩm quyền quản lý, đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe. Tuy nhiên, do thời gian ngắn, việc lấy ý kiến đầy đủ các đối tượng chịu tác động trực tiếp, lấy ý kiến các địa phương cũng như việc tổ chức truyền thông về dự án luật còn một số hạn chế nhất định.

Bộ Công an đề nghị chưa thay đổi cơ quan quản lý về đào tạo, cấp giấy phép lái xe dù Bộ Giao thông Vận tải đã thống nhất chuyển giao. (Ảnh minh họa)

Văn phòng Chính phủ đánh giá các nội dung vấn đề nêu trên đã được Bộ Công an đề xuất tiếp thu, chỉnh lý có cơ sở và phù hợp với tinh thần chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ. Trong đó có đề xuất liên quan đến thẩm quyền quản lý, đào tạo, sát hạch và cấp bằng lái xe.

Dù Bộ Công an, Bộ GTVT và một số bộ ngành đã thống nhất chuyển giao nhưng trong bối cảnh chưa có sự thống nhất, đồng thuận cao nên Bộ Công an đề xuất chưa thay đổi cơ quan quản lý nhà nước về đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe để tiếp tục tổng kết, đánh giá tác động đầy đủ, kỹ lưỡng hơn.

Đến nay, các vướng mắc liên quan hai dự án Luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, và Luật đường bộ đã cơ bản được giải quyết, đạt được sự đồng thuận cao giữa các bộ, ngành liên quan.

  Một trong những nội dung được dư luận quan tâm là việc đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe sẽ được giao cho Bộ Công an thực hiện, thay vì Bộ Giao thông vận tải như hiện nay. Trong quá trình soạn thảo, do có 2 luồng ý kiến khác nhau nên Chính phủ đã trình 2 phương án.

Phương án 1: vấn đề đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ.

Phương án 2: dự thảo Luật giao thông đường bộ sửa đổi tiếp tục điều chỉnh vấn đề đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe.

Dự án luật này đã được Chính phủ trình Quốc hội lấy ý kiến tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV vào tháng 10-2020. Đa số đại biểu Quốc hội khi được lấy ý kiến đã bày tỏ quan điểm chưa tán thành phương án chuyển giao chức năng quản lý nhà nước về đào tạo, sát hạch và cấp phép lái xe từ Bộ GTVT sang Bộ Công an.

Liên quan vấn đề này, một số đơn vị cho rằng thời gian qua, ngành giao thông đã quản lý tốt công tác sát hạch, cấp giấy phép lái xe. Các trung tâm sát hạch được hiện đại hóa, tăng chất lượng giám sát. Nhiều nước trên thế giới công nhận giấy phép lái xe của Việt Nam.

Lãnh đạo Hiệp hội Vận tải Ôtô Việt Nam cho rằng hầu hết việc đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe ở các nước trên thế giới do cơ quan dân sự quản lý. Ngành giao thông đã hình thành hệ thống quản lý sát hạch, cơ sở dữ liệu cấp giấy phép lái xe, giờ chuyển sáng ngành công an có thể phải đầu tư mới, tốn kém ngân sách.

PV (Theo taichinhdoanhnghiep.net.vn)

Dẫn nguồn theo: https://taichinhdoanhnghiep.net.vn/bo-cong-an-de-nghi-chua-thay-doi-quy-dinh-cap-bang-lai-xe-d27865.html

Trả lời