Cách lấy lại mật khẩu tài khoản ứng dụng VssID

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam vừa hướng dẫn cách lấy lại mật khẩu tài khoản ứng dụng bảo hiểm xã hội số (VssID) theo 2 cách: Áp dụng với tài khoản liên kết email và tài khoản chưa liên kết email.

Dẫn nguồn theo: https://tapchitaichinh.vn/cach-lay-lai-mat-khau-tai-khoan-ung-dung-vssid.html?source=cat-172

Trả lời