Phạt đến 200 triệu đồng nếu vi phạm quy định trả thưởng trong kinh doanh đặt cược

Đó là một trong những nội dung được quy định tại Nghị định số 137/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh đặt cược và trò chơi có thưởng.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Nghị định số 137/2021/NĐ-CP đã quy định cụ thể về hành vi vi phạm quy định về trả thưởng, tỷ lệ trả thưởng và phương thức trả thưởng trong kinh doanh đặt cược.

Theo đó, phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với hành vi không thực hiện đúng quy định về thời gian trả thưởng cho khách hàng trúng thưởng. 

Phạt tiền từ 180 triệu đồng đến 200 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau:

Một là, cố ý thông tin kết quả trúng thưởng sai lệch, không đúng so với biên bản xác nhận của Hội đồng giám sát cuộc đua hoặc kết luận của Trọng tài chính điều khiển trận đấu bóng đá quốc tế hoặc kết quả đã được Ban tổ chức sự kiện công bố chính thức lần đầu.

Hai là, thực hiện phương thức trả thưởng trái với quy định của pháp luật.

Ba là, xây dựng tỷ lệ trả thưởng kế hoạch thấp hơn mức tối thiểu là 65% trên doanh thu bán vé đối với từng loại hình sản phẩm đặt cược.

Bốn là, xác nhận tiền trúng thưởng không đúng đối tượng trúng thưởng hoặc không đúng với giá trị trúng thưởng thực tế.

Hình thức xử phạt bổ sung đối với các hành vi trên là tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược từ 03 tháng đến 06 tháng.

Đối tượng vi phạm các hành vi nêu trên phải thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả. Theo đó, buộc thực hiện trả thưởng cho người chơi theo đúng quy định tại Thể lệ đặt cược; Buộc thu hồi giấy xác nhận tiền trúng thưởng không đúng đối tượng trúng thưởng hoặc không đúng với giá trị trúng thưởng thực tế.

Theo Nghị định số 137/2021/NĐ-CP, mức phạt tiền nêu trên áp dụng đối với tổ chức. Mức phạt tiền đối với cá nhân bằng ½ lần đối với tổ chức có cùng một hành vi vi phạm hành chính.

Dẫn theo nguồn: https://tapchitaichinh.vn/co-che-chinh-sach/phat-den-200-trieu-dong-neu-vi-pham-quy-dinh-tra-thuong-trong-kinh-doanh-dat-cuoc-344449.html

Trả lời