Giá xăng hôm nay: Tăng trích lập quỹ bình ổn, giá xăng RON95 vẫn giảm sâu

Từ 15h ngày 17/6/2019, giá xăng RON95-III giảm 1.085 đồng/lít, giá xăng E5RON92 giảm 986 đồng/lít.

Theo Liên bộ Tài chính – Công Thương, trong 15 ngày vừa qua, bình quân giá các mặt hàng thành phẩm xăng dầu trên thị trường thế giới có xu hướng giảm. Do đó, Liên Bộ quyết định không chi Quỹ Bình ổn giá thời điểm hiện tại, đồng thời tăng mức trích lập Quỹ.

Cụ thể: tăng mức trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với xăng E5RON92 lên mức 300 đồng/lít; trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng RON95 và các loại dầu lên mức 900 đồng/lít,kg.

Sau khi thực hiện việc trích lập, chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu như trên, giá xăng xăng RON95-III giảm 1.085 đồng/lít; giá xăng E5RON92 giảm 986 đồng/lít; giá dầu diesel 0.05S: giảm 737 đồng/lít; giá dầu hỏa giảm 614 đồng/lít; giá dầu mazut 180CST 3.5S giảm 239 đồng/kg.

Như vậy, giá bán xăng E5RON92 không cao hơn 19.233 đồng/lít; giá xăng RON95-III không cao hơn 20.134 đồng/lít; giá dầu diesel 0.05S không cao hơn 16.657 đồng/lít; giá dầu hỏa không cao hơn 15.611 đồng/lít; giá dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 15.115 đồng/kg.

Nguồn : vietnamfinance.vn

 

 

Trả lời