Thanh tra phát hiện nhiều dự án của Hà Nội cố tình tăng dự toán

Cả 5/5 dự án được dự toán phê duyệt có sai sót như tính sai khối lượng; áp dụng, vận dụng định mức một số công việc chưa phù hợp với tính chất, thành phần công việc xây dựng, áp dụng một số công việc chưa trừ thuế VAT.

Trường THPT Kim Liên – Một trong 5 dự án vượt dự toán.

Thanh tra Bộ Xây dựng vừa ban hành Kết luận thanh tra về công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp thành phố Hà Nội (BQLDA).

Theo đó, BQLDA thực hiện quản lý đầu tư xây dựng đối với 5 dự án: Dự án đầu tư xây dựng, cải tạo Trường THPT Kim Liên; Dự án đầu tư xây dựng, cải tạo Trường THPT Ngô Thì Nhậm; Dự án đầu tư xây dựng, cải tạo Trường THPT Liên Hà; Dự án đầu tư xây dựng, cải tạo Trường THPT Trần Nhân Tông; Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường số 3 vào trung tâm đô thị mới Tây Hồ Tây.

Kết quả kiểm tra, công tác lập, thẩm định và phê duyệt hồ sơ khảo sát, hồ sơ bản vẽ thiết kế thi công và dự toán công trình, công tác quản lý chất lượng công trình và công tác nghiệm thu, thanh toán, quyết toán công trình tại 5 dự án trên còn một số vi phạm, sai sót.

Tại 4/5 dự án gồm các trường: THPT Kim Liên, Ngô Thì Nhậm, Trần Nhân Tông, Liên Hà triển khai công tác khảo sát dự án trong khi nhiệm vụ khảo sát dự án không được phê duyệt.

Về dự toán xây dựng công trình được phê duyệt, 5/5 dự án được dự toán phê duyệt có sai sót như tính sai khối lượng; áp dụng, vận dụng định mức một số công việc chưa phù hợp với tính chất, thành phần công việc xây dựng, áp dụng một số công việc chưa trừ thuế VAT.

Tổng giá trị dự toán được phê duyệt sai tăng tại 5 dự án là hơn 4,2 tỷ đồng.

Kiểm điểm trách nhiệm cá nhân, tập thể BQLDA

Thanh tra Bộ Xây dựng yêu cầu BQLDA tổ chức kiểm điểm và xử lý trách nhiệm đối với các phòng chức năng và các cá nhân có liên quan để xảy ra vi phạm.

Căn cứ quyền và trách nhiệm được nêu trong hợp đồng kinh tế và các quy định của pháp luật, chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, nhà thầu thi công và các đơn vị liên quan khắc phục những vi phạm nêu trong kết luận.

Về xử lý tài chính, tổng số tiền sai sót do công tác lập, phê duyệt dự toán và nghiệm thu, thanh quyết toán chưa đúng quy định là hơn 4,3 tỷ đồng. Vì vậy, BQLDA đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp Hà Nội có trách nhiệm điều chỉnh dự toán để phê duyệt lại dự toán với một số gói thầu do lập dự toán xây dựng công trình chưa chính xác.

Thanh tra Bộ Xây dựng đề nghị thu hồi về tài khoản tạm giữ của Thanh tra Bộ 152 triệu đồng.

Ông Lương Thanh Phong, Phó Giám đốc BQLDA trong báo cáo gửi Thanh tra Bộ Xây dựng cho biết, lãnh đạo BQLDA đã: tổ chức họp kiểm điểm trách nhiệm của các tập thể, cá nhân và rà soát, chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, nhà thầu tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, nhà thầu thi công có biện pháp khắc phục, thực hiện các kết luận của Thanh tra Bộ Xây dựng;

Đôn đốc các đơn vị tư vấn thiết kế kiểm điểm, giải trình nội dung liên quan công tác lập hồ sơ thiết kế và dự toán xây dựng công trình… BQLDA đang đôn đốc đơn vị tư vấn lập dự toán điều chỉnh để phê duyệt lại dự toán đối với gói thầu xây lắp (giai đoạn 1) số tiền hơn 300 triệu đồng của Dự án Xây dựng tuyến đường số 3 vào trung tâm khu đô thị mới Tây Hồ Tây.

Theo Tuấn Văn/taichinhdoanhnghiep.net.vn
Nguồn link dẫn: https://taichinhdoanhnghiep.net.vn/thanh-tra-phat-hien-nhieu-du-an-cua-ha-noi-co-tinh-tang-du-toan-d11015.html

Trả lời