Hôm nay xem xét đề cử bầu Chủ tịch Quốc hội khóa mới

Ngày 30/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia; Thảo luận ở Đoàn về dự kiến nhân sự để bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

Theo Chương trình kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV, buổi sáng 30/3, Quốc hội thảo luận ở hội trường về các Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao (phiên họp được Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Truyền hình Quốc hội Việt Nam tổ chức phát thanh, truyền hình trực tiếp).

Sau đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu của Quốc gia; Quốc hội thảo luận ở Đoàn về việc miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu của quốc gia.

Buổi chiều, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi); Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội kết quả thảo luận tại Đoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về việc miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia; Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia bằng hình thức bỏ phiếu kín; Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu; Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia;

                                            Hôm nay Quốc hội xem xét đề cử bầu Chủ tịch Quốc hội.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia; Thảo luận ở Đoàn về dự kiến nhân sự để bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

Ngày hôm qua (29/3), Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ tư tại Nhà Quốc hội. Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Quốc hội dành thời gian cả ngày để thảo luận tại hội trường về các Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Chủ tịch nước, Chính phủ.

Trong quá trình thảo luận đã có 42 đại biểu Quốc hội phát biểu; trong đó, đa số ý kiến đại biểu nhất trí cao với nhiều nội dung của các Báo cáo.

Vào cuối giờ chiều cùng ngày, Lãnh đạo Quốc hội đã tiến hành trao tặng Kỷ niệm chương hoạt động của Quốc hội cho các đại biểu Quốc hội.

Theo Nam Yên/taichinhdoanhnghiep.net.vn
Dẫn theo nguồn: https://taichinhdoanhnghiep.net.vn/hom-nay-xem-xet-de-cu-bau-chu-tich-quoc-hoi-khoa-moi-d19902.html

Trả lời