Hôm nay bế mạc Đại hội Đảng lần thứ XIII

Sáng nay (1/2), Đại hội Đảng lần thứ XIII họp phiên bế mạc, sớm hơn 1 ngày so với dự kiến. Phiên bế mạc sẽ được phát thanh và truyền hình trực tiếp.

                                                                          Hôm nay Đại hội XIII bế mạc.

Tại phiên bế mạc Đại hội sẽ nghe báo cáo kết quả bầu Bộ Chính trị, Tổng bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. 

Sau khi Ban Chấp hành Trung ương ra mắt, Tổng bí thư thay mặt Ban Chấp hành Trung ương phát biểu ý kiến.

Đại hội cũng sẽ nghe báo cáo kết quả biểu quyết một số vấn đề trong các văn kiện và thông qua nghị quyết Đại hội.

Sau phiên bế mạc, cuộc họp báo diễn ra tại Trung tâm báo chí Đại hội XIII.

Trong ngày làm việc 30/1, Đại hội đã thông qua việc điều chỉnh Chương trình làm việc của Đại hội. Theo đó, Đại hội sẽ bế mạc trong ngày thứ hai (ngày 1/2/2021) tại hội trường lớn của Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Thủ đô Hà Nội.

Ngày 31/1, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII họp Hội nghị lần thứ nhất bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng được Đại hội tín nhiệm bầu tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư khóa XIII. Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa mới cũng đã bầu ra 18 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị và 5 đồng chí tham gia Ban Bí thư.

Theo An Nhiên/taichinhdoanhnghiep.net.vn

Dẫn theo nguồn: https://taichinhdoanhnghiep.net.vn/hom-nay-be-mac-dai-hoi-dang-lan-thu-xiii-d18599.html

Trả lời