Thành lập trung tâm nghiên cứu, sản xuất vắc xin quốc gia đạt tiêu chuẩn quốc tế

Đây là một trong những nội dung quan trọng vừa được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tại Thông báo số 160/TB-VPCP về kết luận cuộc gặp mặt với các nhà khoa học, các đơn vị doanh nghiệp nghiên cứu, sản xuất vắc xin phòng Covid-19.

                                                                  Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Thông báo số 160/TB-VPCP nêu rõ, nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho việc nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và sản xuất vắc xin phòng Covid-19, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tập trung tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc về pháp lý, cơ chế, chính sách trên tinh thần bám sát thực tiễn, .

Thủ tướng Chính phủ giao Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19 làm đầu mối chỉ đạo nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, sản xuất vắc xin. Đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 trực tiếp chỉ đạo việc xây dựng Chương trình Quốc gia về vắc xin nói chung, trong đó trước mắt đặc biệt chú ý nghiên cứu sản xuất vắc xin phòng Covid-19.

Thủ tướng Chính phủ cũng giao Bộ Tài chính khẩn trương nghiên cứu bổ sung cơ chế, chính sách về tiêu chuẩn, điều kiện, chế độ trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 và trong nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, sản xuất vắc xin phòng COVID-19…

Bộ Y tế chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyển giao công nghệ, sản xuất, tổ chức chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19, thành lập trung tâm nghiên cứu, sản xuất vắc xin quốc gia đạt tiêu chuẩn quốc tế; đề xuất cấp có thẩm quyền những vấn đề còn vướng mắc để tháo gỡ kịp thời. Phối hợp với các Bộ, ngành liên quan dự báo tình hình, cân đối cung cầu hợp lý vắc xin tránh tình trạng “lúc thiếu, lúc thừa không đúng lúc” để điều tiết chính sách vĩ mô kịp thời, hiệu quả.

Bộ Khoa học và Công nghệ đề xuất cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ việc nghiên cứu vắc xin, chuyển giao công nghệ sản xuất và cơ chế thông thoáng về nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực y tế; chủ trì, triển khai nghiên cứu và sản xuất vắc xin trong Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2030; hỗ trợ đăng ký quyền sở hữu trí tuệ đối với công nghệ sản xuất vắc xin; phối hợp với Bộ Y tế trong việc xây dựng Trung tâm nghiên cứu, chuyển giao công nghệ sản xuất vắc xin, Trung tâm thử nghiệm tiền lâm sàng và lâm sàng…

Theo Việt Hoàng/tapchitaichinh.vn

Trả lời