Vốn đầu tư thực hiện từ ngân sách nhà nước tháng 11 tăng 14,7%

Trong tháng 11, các bộ, ngành và địa phương nỗ lực tập trung thực hiện các giải pháp, tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình đầu tư công. Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước tháng 11 ước đạt 48,5 nghìn tỷ đồng, tăng 14,7% so tháng 10.

Theo nhandan.vn

Dẫn theo nguồn: https://tapchitaichinh.vn/info-media/von-dau-tu-thuc-hien-tu-ngan-sach-nha-nuoc-thang-11-tang-147-342714.html

 

Trả lời