Chủ đầu tư xây nhà ở xã hội cho thuê được vay lãi suất 4,3%/năm

Từ 1/1/2021, mức lãi suất ưu đãi đối với khách hàng vay vốn đầu tư xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê mua, bán là 4,8%/năm; khách hàng vay vốn đầu tư xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê là 4,3%/năm.

                          Chủ đầu tư xây dựng nhà ở xã hội cho thuê được vay lãi suất ưu đãi 4,3%/năm.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành các quyết định liên quan đến lãi suất cho vay hỗ trợ nhà ở xã hội. Các quyết định mới ban hành có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2021.

Cụ thể, tại Quyết định số 2195/QĐ-NHNN về mức lãi suất cho vay ưu đãi của tổ chức tín dụng được chỉ định đối với khách hàng vay vốn đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, Thống đốc NHNN quyết định mức lãi suất cho vay ưu đãi đối với khách hàng vay vốn đầu tư xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê mua, bán là 4,8%/năm; mức lãi suất cho vay ưu đãi đối với khách hàng vay vốn đầu tư xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê là 4,3%/năm.

Đồng thời, Thống đốc NHNN cũng ban hành Quyết định số 2196/QĐ-NHNN về mức lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng trong năm 2021 đối với dư nợ của các khoản cho vay hỗ trợ nhà theo quy định tại Thông tư số 11/2013/TT-NHNN ngày 15/5/2013, Thông tư số 32/2014/TT-NHNN ngày 18/11/2014 và Thông tư số 25/2016/TT-NHNN ngày 29/7/2016.

Theo đó, mức lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng trong năm 2021 đối với dư nợ của các khoản cho vay hỗ trợ nhà theo quy định tại các Thông tư nêu trên là 4,8%/năm.

Theo Thanh Phương/taichinhdoanhnghiep.net.vn

Dẫn theo nguồn: https://taichinhdoanhnghiep.net.vn/chu-dau-tu-xay-nha-o-xa-hoi-cho-thue-duoc-vay-lai-suat-43-nam-d17873.html

Trả lời