Đề thi môn Tiếng Anh năm 2020: Tương đối ‘nhẹ nhàng’

Đề thi môn Tiếng Anh năm 2020 bám sát đúng yêu cầu của việc xét công nhận tốt nghiệp, các trường đại học cũng có thể sẽ bối rối khi sử dụng kết quả của bài thi này để tuyển chọn thí sinh.

Học sinh Hà Nội sau buổi thi cuối cùng. Ảnh: VGP/Nhật Nam

Các sĩ tử vừa kết thúc môn thi cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 với môn Tiếng Anh trong chiều 8/8.

Tháng 4/2020, Bộ GD&ĐT đã điều chỉnh tên kỳ thi THPT quốc gia thành kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 với mục đích chính của kỳ thi là xét công nhận tốt nghiệp THPT. Đề thi môn Tiếng Anh năm 2020 cũng tương đối “nhẹ nhàng” và bảo đảm bám sát mục tiêu này.

Về nội dung kiến thức: Đề thi vẫn bao gồm 50 câu hỏi với thời gian làm bài 60 phút và tuân thủ đúng cấu trúc nội dung và đề thi tham khảo lần 2 mà Bộ GD&ĐT đã công bố. Trong đó, 90% câu hỏi (45 câu) thuộc chương trình của lớp 12 và 10% số câu hỏi (5 câu) thuộc chương trình lớp 11. Nội dung đề thi vẫn phủ hết các chuyên đề quen thuộc với các bạn học sinh trong quá trình ôn luyện.

Về độ khó của đề thi: Có khoảng 70% câu hỏi ở mức độ nhận biết, thông hiểu và phần còn lại là các câu hỏi vận dụng và vận dụng cao. Đề bám sát cấu trúc và độ khó của đề thi tham khảo và theo đúng tinh thần tinh giản của Bộ GD&ĐT.

Phần câu hỏi dưới 7 điểm tập trung vào các dạng bài ngữ âm, các câu hỏi ngữ pháp cơ bản trong chương trình 11 và 12 như: Mạo từ, thì động từ, câu hỏi đuôi, tỉnh lược mệnh đề quan hệ,…

Nhóm câu hỏi trên 7 điểm vẫn là tập trung các câu hỏi tư vựng: Word choice, idiom, collocation và các câu hỏi suy luận phần đọc hiểu. Tuy nhiên, phần câu hỏi vận dụng cao có sự tăng về số lượng và chiếm khoảng 15% toàn bộ đề. Đề thi không xuất hiện câu hỏi cực khó.

Ma trận Đề thi chính thức môn Tiếng Anh như sau:

Chuyên đề Đơn vị kiến thức Cấp độ câu hỏi
NB – TH VD VDC
Phát âm Cách phát âm đuôi “s” 1
Cách phát âm nguyên âm “o” 1
Trọng âm Trọng âm với từ 2 âm tiết 1
Trọng âm với từ 3 âm tiết 1
Ngữ pháp Câu hỏi đuôi 1
Mạo từ 1
Giới từ 1
Danh động từ 1
Câu điều kiện 1
Thì động từ 1
Liên từ 1
Mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian 1
Rút gọn mệnh đề quan hệ 1
Loại từ 1
Sự hòa hợp chủ vị 1
Cấu trúc song hành 1
Từ vựng Phrasal verb 1
Collocation 1
Word choice 1 1 1
Tìm từ đồng nghĩa 2
Tìm từ trái nghĩa 1 1
Tìm lỗi sai: Word choice 1
Câu giao tiếp Lời chúc mừng 1
Đáp lại một quan điểm/ ý kiến 1
Kỹ năng đọc điền từ Đại từ quan hệ 1
Word choice 3
Liên từ 1
Kỹ năng đọc hiểu Hỏi tiêu đề 1 1
Từ gần nghĩa 3
Hỏi thông tin chi tiết 2 1
Hỏi về đại từ thay thế 2
Suy luận 2
Kỹ năng viết Tìm câu đồng nghĩa 2 1
Nối câu 1 1
TỔNG 70% 15% 15%

Nhìn chung, đề thi bám sát đúng yêu cầu của việc xét công nhận tốt nghiệp, các trường đại học cũng có thể sẽ bối rối khi sử dụng kết quả của bài thi này để tuyển chọn thí sinh.

Tuy nhiên năm học này là một năm đặc biệt, ảnh hưởng của dịch COVID-19 khiến cho thời gian thi của học sinh cũng bị lùi khiến việc ôn thi của học sinh ít nhiều sẽ gặp khó khăn, những học sinh chăm chỉ và có khả năng tự học sẽ có khả năng đạt điểm số cao.

Theo Nhật Nam/baochinhphu.vn
Dẫn theo nguồn: http://baochinhphu.vn/Giao-duc/De-thi-mon-Tieng-Anh-nam-2020-Tuong-doi-nhe-nhang/403865.vgp

Trả lời