14 đơn vị được cấp chứng chỉ ngoại ngữ

Bà Mai Trinh hỏi, những đơn vị nào được tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ (tiếng Anh) theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam?

Theo Thông báo số 691/TB-QLCL ngày 8/5/2020 của Cục Quản lý chất lượng – Bộ Giáo dục và Đào tạo về danh sách các đơn vị được tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học, có 14 đơn vị được cấp chứng chỉ ngoại ngữ (tiếng Anh) theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. Cụ thể như sau:

1. Trường đại học Sư phạm TPHCM

2. Trường đại học Ngoại ngữ – Đại học Huế

3. Trường đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

4. Trường đại học Ngoại ngữ – Đại học Đà Nẵng

5. Đại học Thái Nguyên

6. Trường đại học Cần Thơ

7. Trường đại học Hà Nội

8. Trường đại học Sư phạm Hà Nội

9. Trường đại học Vinh

10. Học viện An ninh nhân dân

11. Trường đại học Sài Gòn

12. Trường đại học Ngân hàng TP.HCM

13. Trường đại học Trà Vinh

14. Trường đại học Văn Lang

Chinhphu.vn

Từ khóa: chứng chỉ ngoại ngữ , 6 bậc

Dẫn theo nguồn: http://baochinhphu.vn/Tra-loi-cong-dan/14-don-vi-duoc-cap-chung-chi-ngoai-ngu/395362.vgp

Trả lời