Từ ngày 01/11/2020, tăng tiền thưởng cho học sinh, sinh viên đoạt giải trong các kỳ thi quốc gia

Nghị định số 110/2020/NĐ-CP ngày 15/9/2020 của Chính phủ về chế độ khen thưởng đối với học sinh, sinh viên, học viên đoạt giải trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế đã điều chỉnh tăng mức tiền thưởng so với quy định hiện hành.

                                                                                 Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Theo đó, học sinh, sinh viên, học viên đoạt giải trong các kỳ thi quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức, gồm: Thi chọn học sinh giỏi quốc gia các môn học, thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật, thi kỹ năng nghề quốc gia sẽ được nhận mức tiền thưởng như sau: Giải Nhất là 4 triệu đồng (tăng 3 triệu đồng so với quy định hiện hành); Giải Nhì là 2 triệu đồng (tăng 1.3 triệu đồng so với quy định hiện hành); Giải Ba là 1 triệu đồng (tăng 600 nghìn đồng so với quy định hiện hành).

Ngoài ra, học sinh, sinh viên, học viên đoạt giải trong kỳ thi Olympic quốc tế các môn học, thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật quốc tế, thi kỹ năng nghề thế giới được thưởng theo mức sau: Huy chương Vàng hoặc giải nhất: 55 triệu đồng; Huy chương Bạc hoặc giải nhì: 35 triệu đồng; Huy chương Đồng hoặc giải ba: 25 triệu đồng; Khuyến khích: 10 triệu đồng.

Học sinh, sinh viên, học viên đoạt giải trong kỳ thi Olympic châu Á các môn học, kỳ thi kỹ năng nghề châu Á được thưởng theo mức sau: Huy chương Vàng: 35 triệu đồng; Huy chương Bạc: 25 triệu đồng; Huy chương Đồng: 10 triệu đồng; Khuyến khích: 8 triệu đồng.

Học sinh, sinh viên, học viên đoạt giải trong kỳ thi kỹ năng nghề Đông Nam Á được thưởng theo mức sau: Huy chương Vàng: 25 triệu đồng; Huy chương Bạc: 10 triệu đồng;  Huy chương Đồng: 8 triệu đồng; Khuyến khích: 5 triệu đồng.

Nghị định số 110/2020/NĐ-CP quy định, đội, nhóm học sinh, sinh viên, học viên đoạt giải được thưởng mức tiền gấp 02 lần đối với cá nhân nêu trên. Học sinh, sinh viên, học viên là người dân tộc thiểu số hoặc là người khuyết tật đoạt giải được hưởng 1,5 lần mức thưởng. Trường hợp học sinh, sinh viên, học viên là người dân tộc thiểu số và là người khuyết tật đoạt giải được hưởng 02 lần mức thưởng.

Theo Ngọc Ánh/tapchitaichinh.vn

Dẫn theo nguồn: http://tapchitaichinh.vn/co-che-chinh-sach/tu-ngay-01112020-tang-tien-thuong-cho-hoc-sinh-sinh-vien-doat-giai-trong-cac-ky-thi-quoc-gia-327971.html

Trả lời