Tăng mức trợ cấp thai sản từ ngày 1/7/2019

Từ ngày 01/07/2019, mức lương cơ sở sẽ chính thức tăng lên 1,49 triệu đồng/tháng. Theo đó, tiền trợ cấp thai sản sẽ tăng theo mức tăng của lương cơ sở mới.
Theo quy định tại Điều 38 tại Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 và mức lương cơ sở mới tại Nghị định số 38/2019/NĐ-CP, kể từ ngày 01/7/2019, tiền trợ cấp thai sản cũng được điều chỉnh tăng.

                   Tiền trợ cấp thai sản sẽ tăng theo mức tăng của lương cơ sở mới. Nguồn: internet

Tăng trợ cấp một lần khi sinh con từ 1/7/2019

Điều 38 của Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định, lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi.

Từ 01/7/2019, mức lương cơ sở tăng lên 1,49 triệu đồng/tháng thay vì 1,39 triệu đồng/tháng như trước đây. Do đó, lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi được trợ cấp 2,98 triệu đồng (bằng 2 lần mức lương cơ sở) cho mỗi con (tăng 200 nghìn đồng cho mỗi con so với hiện hành).

Đặc biệt, trong trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được hưởng khoản tiền trợ cấp nêu trên.
Tăng tiền dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau sinh

Theo Điều 41 của Luật Bảo hiểm xã hội 2014, lao động nữ ngay sau thời gian hưởng chế độ thai sản, trong khoảng thời gian 30 ngày đầu làm việc mà sức khoẻ chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ từ 05 ngày đến 10 ngày.

Mức hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau sinh một ngày bằng 30% mức lương cơ sở.

Do đó, khi mức lương cơ sở tăng lên 1,49 triệu đồng/tháng, mức tiền dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau sinh sẽ là 447 nghìn đồng/ngày, tăng 30 nghìn đồng/ngày so với hiện hành.

Theo N. Ánh /Tạp chí điện tử Tài chính

 

Trả lời