NHNN đề xuất bổ sung thẩm quyền chấp thuận hoạt động ngoại hối

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2014/TT-NHNN ngày 14/8/2014 hướng dẫn về phạm vi hoạt động ngoại hối, điều kiện, trình tự, thủ tục chấp thuận hoạt động ngoại hối của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
 

Theo đó, dự thảo bổ sung 1 điều quy định về thẩm quyền cấp phép để thực thi phương án phân cấp thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính từ NHNN xuống NHNN chi nhánh tỉnh, TP nhóm thủ tục chấp thuận hoạt động ngoại hối đối với các đối tượng là chi nhánh ngân hàng nước ngoài có quy mô nhỏ.

Cụ thể, bổ sung Điều 4a. Thẩm quyền chấp thuận hoạt động ngoại hối. Theo đó, Thống đốc NHNN có thẩm quyền chấp thuận hoạt động ngoại hối đối với các đối tượng: ngân hàng thương mại, ngân hàng hợp tác xã, ngân hàng Chính sách Xã hội, ngân hàng Phát triển Việt Nam, công ty tài chính tổng hợp, công ty tài chính bao thanh toán, công ty tài chính tín dụng tiêu dùng, công ty cho thuê tài chính.

Cùng theo quy định của điều này, các chi nhánh ngân hàng nước ngoài là đối tượng thanh tra, giám sát an toàn vi mô của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng. Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, TP trực thuộc Trung ương có thẩm quyền chấp thuận hoạt động ngoại hối cho chi nhánh ngân hàng nước ngoài có trụ sở đặt tại địa bàn tỉnh, TP, trừ các chi nhánh ngân hàng nước ngoài quy định tại điểm b khoản 1 Điều này.

Bên cạnh đó, dự thảo cũng bổ sung khoản 6 vào Điều 36 về trách nhiệm của các đơn vị thuộc NHNN. Theo đó, NHNN chi nhánh tiếp nhận, thẩm định các hồ sơ đề nghị chấp thuận hoạt động ngoại hối đối với chi nhánh ngân hàng nước ngoài; làm đầu mối xử lý các vướng mắc liên quan đến việc chấp thuận hoạt động ngoại hối của chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Theo MĐ/thuenhanuoc.vn

Dẫn theo https://thuenhanuoc.vn/tapchi/chuyen-muc/tai-chinh-tien-te/91ea3f45-77d2-423c-b976-cf2049cb131b

Trả lời