Tăng cường thông tin, tuyên truyền pháp luật tài chính cho cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa

Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 124/QĐ-BTC về Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) của Bộ Tài chính năm 2024.

Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị chủ động tiếp nhận các vướng mắc, kiến nghị và giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp.Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị chủ động tiếp nhận các vướng mắc, kiến nghị và giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp.

Tại Quyết định này, Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ hỗ trợ cho các DN được tiếp cận thông tin pháp luật, các quy định của pháp luật tài chính chính xác, kịp thời, dầy đủ và phù hợp với nhu cầu của DN; Đảm bảo đúng nội dung, hình thức và phương pháp theo quy định của Nghị định số 55/2019/NĐ-CP của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho DNNVV.

Cùng với đó, Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị lồng ghép, kết hợp hoạt động hỗ trợ pháp lý cho DN với các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật; hoạt động tuyên truyền, hỗ trợ, cung cấp thông tin cho người nộp thuế, người khai hải quan và các hoạt động quản lý nhà nước khác theo chức năng. Đồng thời, tăng cường phối hợp giữa cơ quan nhà nước với các tổ chức đại diện của DN trong việc tổ chức các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho DN.

Tại Quyết định này, Bộ trưởng chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ tổ chức truyền thông, tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về tài chính cho DN nhỏ và vừa dưới các hình thức như: Tổ chức hội nghị phổ biến, tập huấn kiến thức pháp luật; Tổ chức tọa đàm, đối thoại, bồi dưỡng kiến thức tài chính cho DNNVV; Xây dựng, biên soạn cấp phát ấn phẩm, tài liệu, tờ rơi, tờ gấp… phổ biến, giới thiệu các văn bản quy phạm pháp luật…

Trong năm 2024, thực hiện hỗ trợ pháp lý, lấy ý kiến hoàn thiện dự thảo văn bản đổi với Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 26/2023/NĐ-CP về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đổi, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan, Nghị định sửa đổi Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn, chúng từ; Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 132/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý thuế đối với DN có giao dịch liên kết…

Bộ trưởng yêu cầu Tổng cục Hải quan, Tổng cục Thuế, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chủ trì phối hợp với Vụ Pháp chế, Cục Quản lý giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí và các đơn vị có liên quan tiếp nhận kiến nghị, câu hỏi của DN (bao gôm DNNVV) liên quan đến các quy định về thuế, hải quan, chứng khoán. Trên cơ sở đó, tổ chức các hội nghị đối thoại DN để tháo gỡ khó khăn, giải đáp vướng trong thực tiễn áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật, đồng thời giải đáp trực tiếp trên Cổng thông tin điện từ.

Các đơn vị khác thuộc Bộ tiếp nhận các vướng mắc, kiến nghị và giải đáp pháp luật cho DN thông qua các hình thức: giải đáp bằng văn bản; giải đáp thông qua mạng điện tử; giải đáp trực tiếp hoặc thông qua điện thoại và các hình thức khác theo quy dịnh của pháp luật.

Đáng chú ý, Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị cập nhật đầy đủ, kịp thời thông tin về các văn bản quy phạm pháp luật tài chính mới được ban hành. Các cơ quan báo chí của Ngành tăng cường thông tin, tuyên truyền pháp luật tài chính cho cộng đồng các DNNVV thông qua việc viết tin, bài đăng tải trên Cổng thông tin điện từ Bộ Tài chính và trên các báo, tạp chí trong và ngoài ngành, các phương tiện thông tin đại chúng.

Trong đó, Bộ trưởng yêu cầu các cơ quan báo chí của Ngành chú trọng đến việc tuyên truyền các đề xuất chính sách mới có tác động lớn đến xã hội theo Quyết định số 407/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027”; phản ánh các ý kiến đóng góp của người dân và DN trong quá trình soạn thảo văn bản.

Theo: Phạm Diệp/Tapchitaichinh.vn

Dẫn theo nguồn: https://tapchitaichinh.vn/tang-cuong-thong-tin-tuyen-truyen-phap-luat-tai-chinh-cho-cong-dong-doanh-nghiep-nho-va-vua.html

Trả lời