Khai thác và xử lý thông tin do các sàn giao dịch thương mại điện tử cung cấp

Đánh giá về kết quả thực hiện cung cấp thông tin của các sàn thương mại điện tử (TMĐT) trong kỳ đầu tiên, cơ quan thuế cho rằng, đây là kỳ đầu tiên cung cấp thông tin nên dù đã nhận được sự hỗ trợ trực tiếp, kịp thời từ cơ quan thuế, nhưng các doanh nghiệp còn nhiều lúng túng, đặc biệt là các sàn TMĐT lớn.

gành Thuế sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ các tổ chức là chủ sở hữu sàn giao dịch TMĐT thực hiện việc cung cấp thông tin quý I/2023 và các quý tiếp theo theo quy địnhNgành Thuế sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ các tổ chức là chủ sở hữu sàn giao dịch TMĐT thực hiện việc cung cấp thông tin quý I/2023 và các quý tiếp theo theo quy định

Theo báo cáo của Tổng cục Thuế, tính đến ngày 06/02/2023 đã có 258 sàn cung cấp thông tin trên Cổng thông tin TMĐT của Tổng cục Thuế (đã bao gồm một số sàn lớn như: Shopee, Lazada, Sendo.vn – chưa bao gồm Tiki). 

Cơ quan thuế cho rằng, đây là kỳ đầu tiên cung cấp thông tin nên dù đã nhận được sự hỗ trợ trực tiếp, kịp thời từ cơ quan thuế, nhưng các doanh nghiệp còn nhiều lúng túng, đặc biệt là các sàn TMĐT lớn.

Đánh giá sơ bộ của Tổng cục Thuế cho biết, cơ quan thuế đã nhận được dữ liệu, thông tin định danh về các tổ chức, cá nhân kinh doanh đăng ký bán hàng trên sàn; còn các thông tin về giao dịch và giá trị hàng hóa giao dịch thì còn chưa tương xứng với thực tế.

Do đó, cơ quan thuế sẽ tiếp tục phân tích, đánh giá rủi ro để chỉ đạo cơ quan thuế các cấp triển khai các nghiệp vụ quản lý thuế tại địa bàn đến từng tổ chức, cá nhân có liên quan để phục vụ công tác quản lý thuế.

Nhằm tăng cường hỗ trợ các sàn giao dịch cung cấp thông tin, đồng thời để khai thác và xử lý thông tin do các sàn giao dịch thương mại điện tử cung cấp, ngành Thuế sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ các tổ chức là chủ sở hữu sàn giao dịch TMĐT thực hiện việc cung cấp thông tin quý I/2023 và các quý tiếp theo theo quy định, đảm bảo kịp thời, đầy đủ thông tin, không phát sinh vướng mắc.

Đồng thời, tiếp tục chú trọng tuyên truyền để hỗ trợ người nộp thuế là các sàn giao dịch TMĐT thực hiện việc khai thay, nộp thay cá nhân kinh doanh thông qua sàn theo ủy quyền pháp luật dân sự, các cá nhân bán hàng trên sàn thực hiện khai thuế, nộp thuế trực tiếp trên Cổng thông tin TMĐT của Tổng cục Thuế thay vì kê khai trực tiếp tại cơ quan thuế địa phương theo cách thức truyền thống.

Đặc biệt, ngành Thuế cũng sẽ chú trọng một số kênh bán hàng lớn của cá nhân để có các giải pháp vận động, biểu dương kịp thời cá nhân tiêu biểu chấp hành tốt.

Trên cơ sở thông tin về các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên sàn giao dịch TMĐT do sàn cung cấp trên Cổng thông tin thương mại điện tử, cơ quan thuế sẽ khai thác thông tin về hoạt động kinh doanh thông qua sàn của các tổ chức, cá nhân và thực hiện rà soát đưa vào diện quản lý, yêu cầu kê khai phù hợp thực tế, điều chỉnh doanh thu hoặc xử lý truy thu.

Ngành Thuế cũng tăng cường phối hợp giữa các bộ, ngành chức năng, trong đó tiếp tục phối hợp với Bộ Công Thương để trao đổi thông tin thường xuyên về danh sách các website/ứng dụng cung cấp dịch vụ TMĐT nhằm hỗ trợ kịp thời cho các doanh nghiệp là chủ sở hữu sàn giao dịch TMĐT trong việc cung cấp thông tin theo quy định…

Bên cạnh đó, xây dựng mô hình quản lý rủi ro đối với tổ chức, cá nhân bán hàng trên sàn thông qua việc áp dụng trí tuệ nhận tạo (AI) để xử lý dữ liệu lớn, đưa ra các cảnh báo đối với trường hợp có rủi ro về thuế.

Tổng cục Thuế sẽ nghiên cứu và sớm ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể về việc phân công bộ phận khai thác và xử lý thông tin do các sàn giao dịch TMĐT cung cấp trên Cổng thông tin TMĐT.

Đặc biệt, trong chương trình tái cấu trúc các quy trình quản lý thuế, ngành Thuế sẽ bổ sung nguyên tắc nghiệp vụ về quản lý thuế TMĐT. Theo đó, các bộ phận quản lý đối với tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân sẽ phải nâng cao trách nhiệm hơn nữa trong việc khai thác dữ liệu để đảm bảo cơ sở dữ liệu được sử dụng hiệu quả, phục vụ tốt cho công tác quản lý thuế.

Việt Dũng/Tapchitaichinh.vn

Dẫn theo nguồn: https://tapchitaichinh.vn/khai-thac-va-xu-ly-thong-tin-do-cac-san-giao-dich-thuong-mai-dien-tu-cung-cap.html

Trả lời