Nợ thuế còn 121 nghìn tỷ đồng, tăng trên 9%

Tổng số tiền thuế nợ ngành thuế quản lý ước tính đến ngày 28/2/2022 là 121.547 tỷ, tăng 2,9% so với thời điểm 31/1/2022, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm 2021. Tỷ lệ tổng nợ thuế trên tổng dự toán thu năm 2022 là 10,3%.

Tổng cục Thuế cho hay, trong tháng 2 ngành thuế thực hiện thu nợ khoảng 2.100 tỷ. Lũy kế 2 tháng đầu năm 2022 ước đạt 4.300 tỷ, đạt 10,2% chỉ tiêu thu nợ năm 2022 (là khoảng 42.000 tỷ).

Tổng số tiền thuế nợ ngành thuế quản lý ước tính đến ngày 28/2/2022 là 121.547 tỷ, tăng 2,9% so với thời điểm 31/1/2022, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm 2021. Tỷ lệ tổng nợ thuế trên tổng dự toán thu năm 2022 là 10,3%.

Về công tác thanh kiểm tra, tính đến 15/2/2022, toàn ngành Thuế đã thực hiện được 3.774 cuộc thanh kiểm tra, đạt 5,1% kế hoạch (3.774 doanh nghiệp/73.869 doanh nghiệp), bằng 110,6% so cùng kỳ; Kiểm tra được 25.767 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế, bằng 156,2% so cùng kỳ. Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 3.485 tỷ, bằng 103% so cùng kỳ, trong đó: Tổng số thuế, phạt, chậm nộp tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là 849 tỷ; giảm khấu trừ 130 tỷ; giảm lỗ 2.506 tỷ.

Trong đó, về kết quả thanh tra, đã thực hiện thanh tra 213 doanh nghiệp, đạt 3,9% kế hoạch (213 doanh nghiệp /5.399 doanh nghiệp). Tổng số truy thu, truy hoàn, phạt là 246 tỷ (trong đó: truy thu 171 tỷ, truy hoàn 1,1 tỷ, phạt 73,7 tỷ); giảm khấu trừ 33,3 tỷ; giảm lỗ 398,4 tỷ; Kết quả kiểm tra: Đã thực hiện kiểm tra 3.561 doanh nghiệp, đạt 5,2% kế hoạch (3.561 doanh nghiệp /68.470 doanh nghiệp). Tổng số truy thu, truy hoàn, phạt là 569 tỷ (trong đó: truy thu là 386 tỷ, truy hoàn 1 tỷ, phạt 182 tỷ); giảm khấu trừ 95 tỷ; giảm lỗ 2.107 tỷ.

T. Phương (Theo taichinhdoanhnghiep.net.vn)

https://taichinhdoanhnghiep.net.vn/no-thue-con-121-nghin-ty-dong-tang-tren-9-d27966.html

Trả lời