Không báo cáo về dự kiến giao dịch, một nhà đầu tư chứng khoán bị phạt 45 triệu đồng

Một nhà đầu tư chứng khoán vừa bị phạt 45 triệu đồng vì hành vi vi phạm hành chính không báo cáo về dự kiến giao dịch.

                                               Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Ngày 11/3/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 128/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Nguyễn Thị Mai Xuân (Huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi) vì đã có hành vi vi phạm hành chính không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Theo đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước quyết định phạt bà Nguyễn Thị Mai Xuân với số tiền 45 triệu đồng theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3, Điểm g Khoản 4 và Khoản 6 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 1 và Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Theo quyết định xử phạt của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, ngày 20/7/2020, bà Nguyễn Thị Mai Xuân đặt lệnh mua 485.527 cổ phiếu của Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi (Mã chứng khoán: MQN) theo hình thức thỏa thuận nhưng không báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc dự kiến giao dịch.

Được biết, bà Nguyễn Thị Mai Xuân là người liên quan của Nguyễn Thị Thu Dung – Ủy viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi.

Theo PV/tapchitaichinh.vn

Dẫn theo nguồn: https://tapchitaichinh.vn/kinh-te-vi-mo/khong-bao-cao-ve-du-kien-giao-dich-mot-nha-dau-tu-chung-khoan-bi-phat-45-trieu-dong-332590.html

Trả lời