Tân Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tuyên thệ nhậm chức

Với kết quả 487/488 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 98,38% tổng số đại biểu Quốc hội, Nghị quyết bầu Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Võ Văn Thưởng được thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ 4, Quốc hội khóa XV.

Tân Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tuyên thệ nhậm chức sáng 2/3/2023.

Kỳ họp bất thường của Quốc hội diễn ra trong sáng 2/3 theo quyết định triệu tập của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV về việc kiện toàn nhân sự Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã trình Quốc hội xem xét bầu ông Võ Văn Thưởng – Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư giữ chức Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026. Sau khi nghe Tờ trình, Quốc hội tiến hành thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chủ tịch nước, sau đó các đại biểu bầu bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Trình bày Dự thảo Nghị quyết bầu Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường nêu rõ, căn cứ Hiến pháp, các quy định của pháp luật, kết quả kiểm phiếu, Quốc hội quyết nghị: Ông Võ Văn Thưởng – Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư khóa XIII, Đại biểu Quốc hội khóa XV giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ khi được Quốc hội biểu quyết thông qua.

Quốc hội tiến hành thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch nước. Theo đó, với kết quả 487/488 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 98,38% tổng số đại biểu Quốc hội, Nghị quyết bầu Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Võ Văn Thưởng được thông qua.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước bỏ phiếu bầu chức danh Chủ tịch nước.

Tuyên thệ nhậm chức, Tân Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Tân Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng bày tỏ trân trọng cảm ơn Quốc hội đã tin tưởng trao cho mình cơ hội được phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân trên cương vị Chủ tịch nước; trân trọng cảm ơn Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tin tưởng tiến cử và cho biết đây là vinh dự lớn lao cũng là trách nhiệm hết sức nặng nề đối với mình.

Thay mặt Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ghi nhận lời tuyên thệ của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. Ngay sau đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã tặng hoa chúc mừng Tân Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng.

Tân Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng sinh năm 1970, quê quán tỉnh Vĩnh Long. Ông tốt nghiệp Thạc sĩ Triết học trường Đại học Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh và có trình độ lý luận chính trị Cao cấp. Ông là Ủy viên Bộ Chính trị: Khóa XII, XIII; Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa X (dự khuyết), XI, XII, XIII; Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương: Khóa XII; Đại biểu Quốc hội: Khóa XII, XIV.

 

Việt Hoàng (Theo tapchitaichinh.vn)

Dẫn nguồn theo: https://tapchitaichinh.vn/tan-chu-tich-nuoc-vo-van-thuong-tuyen-the-nham-chuc.html

Trả lời