Điểm nhấn trong cải cách thủ tục hành chính lĩnh vực tài chính

Luôn xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu, năm 2022, Bộ Tài chính đã triển khai cải cách hành chính một cách toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, nhất là cải cách thủ tục hành chính.

Điểm nhấn trong cải cách thủ tục hành chính lĩnh vực tài chính - Ảnh 1

Theo: Gia Hân/Tapchitaichinh.vn

Dẫn theo nguồn: https://tapchitaichinh.vn/diem-nhan-trong-cai-cach-thu-tuc-hanh-chinh-linh-vuc-tai-chinh.html?source=cat-178

Trả lời