Vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán, Công ty Cảng Rau quả bị phạt

Do vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán, một số doanh nghiệp như Công ty Cổ phần Cảng Rau quả, Licogi 16, VS Industry Vietnam… đã bị thanh tra phạt.

Ngày 18/8/2020, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 227/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Cảng Rau Quả, trụ sở chính tại số 1, Nguyễn Văn Quỳ, phường Phú Thuận, quận 7, TP.HCM.

Cụ thể, số tiền bị phạt là 70.000.000 đồng, quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Lý do khiến công ty Cổ phần Cảng Rau Quả bị phạt là do không công bố thông tin theo quy định pháp luật về báo cáo tài chính năm 2018 được kiểm toán và báo cáo thường niên năm 2018 trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và hệ thống công bố thông tin của UBCKNN.

Phối cảnh Công ty cổ phần Cảng Rau Quả, doanh nghiệp này vừa bị xử phạt do không công bố báo cáo tài chính năm 2018.

Trước đó, hôm 05/8/2020, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cũng ban hành Quyết định số 220/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán, số tiền 70 triệu đồng đối với Công ty cổ phần Licogi 16 (địa chỉ trụ sở chính: 24A Phan Đăng Lưu, phường 6, quận Bình Thạnh, TP.HCM). 

Lý do được đưa ra là do doanh nghiệp đã có hành vi đặt lệnh giao dịch mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ với các mức giá nằm ngoài biên độ dao động giá trong thời gian đăng ký giao dịch cổ phiếu quỹ.

Cụ thể, Công ty cổ phần Licogi 16, mã chứng khoán LCG, đã đặt lệnh mua ATC 400 cổ phiếu LCG vào ngày 01/10/2018 với giá 9.310 đồng/cổ phiếu và đặt lệnh mua ATC 20.000 cổ phiếu LCG vào ngày 10/10/2018 với giá 9.340 đồng/cổ phiếu, không đúng quy định về giá đặt mua cổ phiếu quỹ).

Ngoài ra, hồi cuối tháng 7/2020, Thanh tra UBCKNNN cũng xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán đối với Công ty cổ phần VS Industry Vietnam số tiền 100 triệu đồng.

Lý do xử phạt: Doanh nghiệp này đã có hành vi không báo cáo UBCKNN các tài liệu báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018; Báo cáo thường niên năm 2018; tài liệu, biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, năm 2019.

Theo Thanh Hà/taichinhdoanhnghiep.net.vn

Dẫn theo nguồn link: https://taichinhdoanhnghiep.net.vn/vi-pham-trong-linh-vuc-chung-khoan-cong-ty-cang-rau-qua-bi-phat-d14900.html

Trả lời