Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin để vận hành thị trường chứng khoán ổn định, minh bạch

Chiều ngày 30/6/2022, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc có cuộc làm việc với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN). Phát biểu chỉ đạo, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc đề nghị UBCKNN ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, hoàn thiện chính sách pháp luật… để quản lý thị trường chứng khoán vận hành ổn định, minh bạch.

Tham dự cuộc làm việc có đại diện một số đơn vị thuộc Bộ Tài chính, Ban Lãnh đạo UBCKNN cùng các đơn vị thuộc và trực thuộc; đại diện lãnh đạo Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX); đại diện Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).

Nhiều giải pháp ổn định thị trường chứng khoán

Báo cáo với Bộ trưởng Hồ Đức Phớc, Phó Chủ tịch UBCKNN Phạm Hồng Sơn cho biết, trong bối cảnh thị trường tài chính nói chung và thị trường chứng khoán Việt Nam nói riêng phải đối mặt nhiều khó khăn, thách thức, dưới sự chỉ đạo của Bộ, UBCKNN đã nỗ lực, tích cực trong công tác chỉ đạo, điều hành nhằm đạt được các mục tiêu và nhiệm vụ được giao.

UBCKNN đã chủ động, tích cực hoàn thiện khung pháp lý và chính sách điều hành thị trường. Năm 2022, UBCKNN chủ trì xây dựng 01 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ của UBCKNN, 01 Quyết định của Bộ Tài chính về chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc và trực thuộc UBCKNN và 04 thông tư. Hiện nay, UBCKNN đang tổ chức rà soát, đánh giá tình hình thực hiện Luật Chứng khoán và các văn bản quy định chi tiết thi hành để đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Để ổn định thị trường, UBCKNN đã trình Bộ Tài chính phê duyệt giao các đơn vị liên quan thực hiện nhiều giải pháp như: Yêu cầu doanh nghiệp niêm yết công bố thông tin khi các mã chứng khoán có dấu hiệu tăng, giảm giá trần, sàn từ 5-10 phiên; công bố thông tin về giao dịch tự doanh của công ty chứng khoán; nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật để kiểm soát giao dịch của cổ đông nội bộ khi công bố thông tin; thực hiện điều chỉnh giá thanh toán cuối cùng trong ngày đáo hạn phái sinh… được thị trường đánh giá cao, giúp nâng cao tính minh bạch của thị trường.

Với những thay đổi lớn từ biến động kinh tế thế giới, thị trường chứng khoán Việt Nam cũng chịu tác động không nhỏ, khiến thị trường có những giai đoạn giảm sâu. Tuy nhiên, thị trường vẫn giữ được thanh khoản ở mức tốt, số lượng tài khoản mở mới kỷ lục cùng nhà đầu tư nước ngoài mua ròng cổ phiếu cho thấy thị trường chứng khoán vẫn nhận được sự quan tâm từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Theo Phó Chủ tịch Phạm Hồng Sơn, hiện nay có 83 công ty chứng khoán đang hoạt động, tỷ lệ an toàn tài chính bình quân của các công ty chứng khoán ngày một cải thiện, tỷ lệ an toàn tài chính bình quân của các công ty chứng khoán tại thời điểm 31/12/2021 là 472,1%, tăng 2,63% so với cùng kỳ năm 2020… Hiện tại có 44 công ty quản lý quỹ đang hoạt động ổn định và có sự tăng trưởng.

Trước biến động bất thường của thị trường chứng khoán, UBCKNN đã tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm. Trong 6 tháng đầu năm 2022, UBCKNN đã triển khai 12 đoàn thanh kiểm tra và ban hành 182 quyết định xử phạt với tổng số tiền 15,84 tỷ đồng. UBCKNN đã phối hợp với cơ quan công an trong xác minh, điều tra, xử lý 06 vụ việc, trong đó có 04 vụ việc đã được khởi tố, 02 vụ việc chuyển cơ quan công an…

Trong 6 tháng cuối năm, UBCKNN sẽ tiếp tục hoàn thiện khung khổ pháp lý và chính sách phát triển thị trường; quản lý hiệu quả tổ chức kinh doanh chứng khoán; hoạt động phát hành chứng khoán và công ty đại chúng; đẩy mạnh công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm…

Toàn cảnh cuộc làm việc.

                                                       Toàn cảnh buổi làm việc

Tại cuộc làm việc, đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc UBCKNN đã báo cáo cụ thể kết quả hoạt động trong 6 tháng đầu năm và đề xuất, kiến nghị các giải pháp trong thời gian tới. Đại diện các đơn vị thuộc Bộ cũng đã làm rõ thêm công tác phối hợp giữa các đơn vị và UBCKNN.

Công tác quản lý phải nâng cao hơn, cẩn trọng hơn, trách nhiệm hơn

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc chia sẻ với những khó khăn gặp phải của UBCKNN về thiếu nhân lực, phương tiện, thiết bị chưa hiện đại, bộ máy chưa hoàn chỉnh trong khi thị trường chứng khoán ngày càng lớn mạnh. Theo Bộ trưởng, lĩnh vực quản lý của UBCKNN là quản lý tài chính dân cư, do đó có nhiều biến động, đòi hỏi công tác quản lý phải nâng cao hơn, cẩn trọng hơn, trách nhiệm hơn và theo hướng bền vững hơn.

Cho rằng những vụ việc vừa qua trong lĩnh vực chứng khoán là bài học cần rút kinh nghiệm, Bộ trưởng động viên cán bộ, công chức UBCKNN yên tâm công tác, làm việc. Nhấn mạnh đoàn kết là truyền thống quý báu của ngành Tài chính, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc mong muốn, trong thời gian tới, tập thể UBCKNN sẽ tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, tạo nên sức mạnh vượt khó, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Giao nhiệm vụ cho UBCKNN, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc đề nghị Ủy ban tổ chức bố trí đủ nguồn nhân lực để hoạt động hiệu quả. Đồng thời, cần tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức pháp luật cho các công ty chứng khoán, nhà đầu tư để các công ty, nhà đầu tư hiểu rõ quy định của pháp luật, nhận thức được những rủi ro, tìm hiểu rõ về các doanh nghiệp phát hành trước khi đầu tư.

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc đề nghị UBCKNN ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong quản lý thị trường và trong hoạt động nội bộ. Nhận định không ứng dụng công nghệ thông tin sẽ tụt hậu, Bộ trưởng đề nghị UBCKNN bắt tay vào nghiên cứu ứng dụng các công nghệ hiện đại vào quản lý, xây dựng hệ thống dữ liệu lớn, đưa trí tuệ nhân tạo vào hoạt động, tìm hiểu kinh nghiệm của các nước để ứng dụng những mô hình phù hợp, từ đó đưa ra phương án thích hợp để đề xuất tổ chức triển khai.

Trong công tác hoàn thiện quy định pháp luật, Bộ trưởng đề nghị UBCKNN cần tập trung phối hợp thực hiện, đặc biệt là sửa đổi Nghị định số 153/2020/NĐ-CP về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế, thành lập sàn giao dịch trái phiếu rêng lẻ, sửa Luật Chứng khoán, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán… Đồng thời, phối hợp rà soát những văn bản liên quan để hoàn thiện theo đúng quy định, tạo hành lang pháp lý để quản lý thị trường một cách tốt nhất.

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc lưu ý UBCKNN cần tăng cường phối hợp kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm một cách minh bạch. Bên cạnh đó, cần tập trung xây dựng hoàn thiện trụ sở; hoàn thành hệ thống KRX mới của HOSE; chú trọng công tác thông tin tuyên truyền để doanh nghiệp, người dân hiểu rõ, hiểu đúng các chính sách, qua đó tạo sự lan tỏa và áp dụng hiệu quả trong thực tiễn…

Tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng, Phó Chủ tịch UBCKNN Vũ Thị Chân Phương thay mặt tập thể cán bộ, công chức UBCKNN, hứa sẽ đoàn kết, đồng lòng, phối hợp hiệu quả với các đơn vị, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ để quản lý thị trường chứng khoán tiếp tục phát triển ổn định, minh bạch, phát huy vai trò là kênh huy động vốn quan trọng, hiệu quả cho nền kinh tế.

Theo: Trần Huyền/tapchitaichinh.vn

Dẫn theo nguồn: https://tapchitaichinh.vn/Chuyen-dong-tai-chinh/ung-dung-manh-me-cong-nghe-thong-tin-de-van-hanh-thi-truong-chung-khoan-on-dinh-minh-bach-349325.html

Trả lời