Thêm 31 sản phẩm hàng hóa thuộc Bộ Công an quản lý không thực hiện kiểm tra trước thông quan

Ngày 26/3/2019, Bộ Công an ban hành Thông tư số 08/2019/TT-BCA về Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công an. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/5/2019.

          31 sản phẩm thuộc danh mục hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành nhưng khi nhập khẩu                       hàng hóa không phải thực hiện kiểm tra trước thông quan. Nguồn: Internet

Theo đó, từ ngày 10/ 5/2019, sẽ có thêm 31 sản phẩm hàng hóa nhóm 2 thuộc Bộ Công an quản lý không thực hiện kiểm tra trước thông quan.

Cụ thể, các sản phẩm như: Quả khói, quả rít khói màu, quả cay khói nổ, quả nổ nghiệp vụ, các loại dùi cui điện, gậy chỉ huy giao thông, bình xịt cay OC, bình xịt cay PAVA, bình xịt bột cay CS dạng rắn – khí, bình xịt hơi cay CS cầm tay dạng lỏng – khí, dung dịch chất cay dùng cho xe chống bạo loạn, lá chắn điện, áo giáp chống đạn cấp III, áo phao chống đạn cấp I, cấp II và cấp III, áo giáp chống đâm; Bình chữa cháy tự động kích hoạt như bình bột loại treo, bình chữa cháy xách tay, bình chữa cháy có bánh xe, hộp phát khói, mặt nạ phòng độc… là các sản phẩm hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công an, thuộc danh mục hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành nhưng khi nhập khẩu hàng hóa không phải thực hiện kiểm tra trước thông quan.

Bên cạnh đó, Bộ Công an cũng ban hành tiêu chuẩn/quy chuẩn cụ thể cho từng sản phẩm, hàng hóa nêu trên.

Trước đó, theo quy định tại khoản 4 Điều 3 Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2007 thì sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn là sản phẩm, hàng hóa trong điều kiện vận chuyển, lưu giữ, bảo quản, sử dụng hợp lý và đúng mục đích, vẫn tiềm ẩn khả năng gây hại cho người, động vật, thực vật, tài sản, môi trường.

Tổng cục Hải quan cho biết, tính đến 31/12/2018, các Bộ, ngành đã sửa đổi, bổ sung 82/87 văn bản về kiểm tra chuyên ngành theo Quyết định số 2026/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Trong tổng số 54 danh mục hàng hóa thuộc diện quản lý và kiểm tra chuyên ngành kèm theo mã số HS cần được rà soát, công bố trong Quý IV/2018 cho phù hợp với Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam theo Thông tư số 65/2017/TT-BTC, đã hoàn thành 09 văn bản, đang triển khai 04 văn bản, chưa triển khai 41 văn bản. Một số Bộ, ngành còn nhiều văn bản kiểm tra chuyên ngành như: Bộ Y tế, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Giao thông vận tải…

Nguồn Tạp chí điện tử Tài chính

 

 

 

 

Trả lời