Tăng cường giám sát, xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật về chứng khoán

Tại Nghị quyết số 12/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1/2022, Chính phủ giao Bộ Tài chính tăng cường giám sát, xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật về chứng khoán.

Theo đó, Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương chủ động thực hiện hoặc khẩn trương đề xuất cấp có thẩm quyền các giải pháp quản lý thị trường chứng khoán, góp phần minh bạch các hoạt động đầu tư trên thị trường, ngăn ngừa các hành vi trục lợi, phát triển thị trường bền vững hơn. Bên cạnh đó, tăng cường giám sát, xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật về chứng khoán.

Trong thời gian qua, Bộ Tài chính đã chỉ đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đẩy mạnh các hoạt động quản lý, giám sát, thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trên thị trường chứng khoán và trong lĩnh vực chứng khoán.

Trong đó, chỉ riêng gần 2 tháng đầu năm 2022, UBCKNN đã kiểm tra và xử phạt nhiều tổ chức, cá nhân vi phạm. Cụ thể, ngày 17/01/2022, UBCKNN đã ban hành Quyết định số 32/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Louis Capital (TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh). Theo đó, Công ty này bị UBCKNN xử phạt với số tiền lên đến trên 230 triệu đồng do không công bố đối với thông tin phải công bố, công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống IDS và trên Trang thông tin điện tử của HSX theo quy định pháp luật…

Ngày 18/01/2022, UBCKNN đã ban hành Quyết định số 34/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Trịnh Văn Quyết – Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Tập đoàn FLC (mã chứng khoán: FLC) vì đã có hành vi vi phạm hành chính không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Cụ thể, ông Trịnh Văn Quyết đã thực hiện bán 74.800.000 cổ phiếu FLC (tương ứng 748.000.000.000 đồng mệnh giá cổ phiếu FLC) vào ngày 10/01/2022 nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch. Với hành vi vi phạm này, Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Tập đoàn FLC bị UBCKNN xử phạt 1,5 tỷ đồng và bị hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán 05 tháng.

Trong tháng 1/2022, Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất động sản FLCHOMES cũng bị Thanh tra UBCKNN xử phạt với số tiền lên đến 145 triệu đồng vì hành vi vi phạm hành chính công bố thông tin sai lệch và không đúng thời hạn.

Đồng thời, UBCKNN cũng đã ban hành Quyết định số 50/QĐ-UBCK về việc hủy 7.000.000 cổ phiếu từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn từ 30 tỷ đồng lên 100 tỷ đồng của Công ty cổ phần ASA. Hiện nay, Cơ quan cảnh sát điều tra của Bộ Công an (C03) đang điều tra hành vi tạo cung cầu giả tạo, thao túng giá cổ phiếu của Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty này…

Ngày 26/01/2022, UBCKNN ban hành Quyết định số 20/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Vạn Phát Hưng (huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An). Công ty này bị phạt với số tiền 70 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật và bị phạt 70 triệu đồng do công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật.

Đại diện lãnh đạo UBCKNN cũng khẳng định, thanh tra, giám sát thị trường chứng khoán tiếp tục là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được ngành Chứng khoán tập trung triển khai thực hiện trong năm 2022 nhằm góp phần giúp thị trường phát triển ổn định, bền vững, công khai minh bạch.

Dẫn theo nguồn:https://tapchitaichinh.vn/kinh-te-vi-mo/tang-cuong-giam-sat-xu-ly-nghiem-hanh-vi-vi-pham-phap-luat-ve-chung-khoan-345164.html

Trả lời