Năm 2022: 100% sản phẩm OCOP 3 sao trở lên của Nghệ An được đưa lên sàn thương mại điện tử

UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Kế hoạch số 2345/UBND việc triển khai Kế hoạch đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử năm 2022. Theo đó, mục tiêu của kế hoạch trong năm 2022 là 100% sản phẩm OCOP đáp ứng tiêu chí 3 sao trở lên được đưa lên sàn thương mại điện tử Postmart.vn của VNPost, Voso.vn của ViettelPost.

Kế hoạch nêu rõ: Trong năm 2022 là 100% hộ sản xuất nông nghiệp (SXNN) được truyền thông về chương trình; 100% dữ liệu thông tin hộ SXNN phục vụ giao dịch, kinh doanh trên sàn thương mại điện tử (TMĐT) được chuẩn hóa, số hóa; 100% sản phẩm OCOP đáp ứng tiêu chí 3 sao trở lên được đưa lên sàn TMĐT Postmart.vn” của VNPost, “Voso.vn” của ViettelPost; 100% hộ SXNN có sản phẩm đưa lên sàn TMĐT được đào tạo kỹ năng số, kỹ năng kinh doanh, các kỹ năng khác nhằm gia tăng kiến thức bán hàng, thanh toán trực tuyến trên nền tảng số; đẩy mạnh số lượng người truy cập và hoạt động trên sàn TMĐT từ 15-20%.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả mục tiêu trên, UBND tỉnh Nghệ An đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng sở ngành liên quan. Cụ thể, Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch truyền thông đưa hộ SXNN lên sàn TMĐT; các địa phương đẩy mạnh công tác truyền thông đưa hộ SXNN lên sàn TMĐT, trong đó chú trọng truyền thông qua hệ thống đài truyền thanh xã, lồng ghép vào các chương trình hội nghị, đào tạo tập huấn khác.

Để số hóa dữ liệu sản xuất nông nghiệp, UBND tỉnh sẽ giao Sở NN&PTNT phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thu thập dữ liệu hộ sản xuất nông nghiệp, phân loại hộ, xác định các nhóm đối tượng theo quy mô và nhóm sản phẩm; số hóa dữ liệu. Đồng thời, lựa chọn 3-40 sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của tỉnh, xây dựng trở thành sản phẩm mũi nhọn đảm bảo nguồn gốc, xuất xứ, lịch sử, quy trình, môi trường nuôi trồng và các câu chuyện xoay quanh sản phẩm như văn hóa, lịch sử, tính năng sản phẩm… để tổ chức truyền thông lan tỏa.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp bưu chính sẽ tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn các kiến thức về TMĐT cho các hộ sản xuất; hỗ trợ kích hoạt tài khoản trên sàn TMĐT và tài khoản thanh toán trực tuyến cho các hộ có nhu cầu đưa các sản phẩm đủ điều kiện, có sản phẩm được chứng nhận an toàn thực phẩm, các sản phẩm đạt các chứng chỉ, chứng nhận như OCOP, VietGAP, GlobalGAP, HACCP, ISO… lên các sàn thương mại điện tử. Đồng thời, hỗ trợ khách hàng tìm kiếm thông tin, tham gia trải nghiệm, mua bán các sản phẩm nông nghiệp Nghệ An trên sàn TMĐT./.

Thu Hương (Theo mic.gov.vn)

Dẫn nguồn theo: https://mic.gov.vn/mic_2020/Pages/TinTuc/153446/Nam-2022–100–san-pham-OCOP-3-sao-tro-len-cua-Nghe-An-duoc-dua-len-san-thuong-mai-dien-tu.html

Trả lời