Chính phủ sẽ tiếp tục đồng hành, tạo thuận lợi để doanh nhân trẻ cống hiến tài năng cho đất nước

Với tinh thần xây dựng Chính phủ kiến tạo, liêm chính, hành động phục vụ nhân dân, phục vụ doanh nghiệp, trên cơ sở quan điểm chỉ đạo của Đảng tại Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân, Chính phủ sẽ tiếp tục đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nhân trẻ khởi nghiệp sáng tạo, kinh doanh lành mạnh, cống hiến tài năng cho đất nước.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cùng các đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2025 – Ảnh VGP

Sáng 31/3, Đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ đã dự và phát biểu tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2025.

Dự Đại hội có đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh…

Khẳng định vị thế, uy tín trong cộng đồng doanh nhân và xã hội

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Lê Minh Khái nêu rõ, nhiệm kỳ vừa qua, mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức trong tổ chức và hoạt động của Hội Doanh nhân trẻ, nhất là tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp, ảnh hưởng nặng nề đến mọi mặt của đời sống xã hội nói chung và hoạt động sản xuất kinh doanh nói riêng, nhưng phát huy truyền thống tốt đẹp của tuổi trẻ Việt Nam, với khát vọng cống hiến và tinh thần “Doanh nghiệp trẻ Việt Nam – Tiên phong đổi mới – Kiến tạo giá trị”, Hội Doanh nhân trẻ và đội ngũ doanh nhân trẻ Việt Nam đã khẳng định vai trò, sức trẻ, sự đoàn kết, năng động, sáng tạo, nỗ lực cố gắng vượt qua khó khăn, đạt được những kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Đồng chí Lê Minh Khái nhấn mạnh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước rất vui mừng trước sự phát triển ngày càng lớn mạnh của Hội Doanh nhân trẻ, đội ngũ doanh nhân trẻ Việt Nam cả về tổ chức, số lượng, chất lượng và phạm vi hoạt động.

Từ một Câu lạc bộ Doanh nghiệp trẻ Việt Nam với 15 hội viên ban đầu, 2 Câu lạc bộ Doanh nhân trẻ tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, đến nay tổ chức của Hội đã có mặt ở 63 tỉnh, thành phố trong cả nước và trên 11.000 hội viên. Hoạt động của Hội đã vươn ra tầm thế giới và khu vực khi trở thành thành viên của tổ chức Doanh nghiệp trẻ châu Á-Thái Bình Dương vào năm 2021.

Quá trình hoạt động, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã có nhiều tìm tòi, sáng tạo, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động với nhiều sáng kiến mới, để lại dấu ấn tốt, khẳng định vị thế, uy tín trong cộng đồng doanh nhân và xã hội.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Chính phủ sẽ tiếp tục đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nhân trẻ khởi nghiệp sáng tạo, kinh doanh lành mạnh, cống hiến tài năng cho đất nước – Ảnh VGP

Các doanh nghiệp của Hội Doanh nhân trẻ ngày càng lớn mạnh

Các doanh nghiệp của Hội Doanh nhân trẻ cũng ngày càng lớn mạnh, đang tạo việc làm cho hơn 3 triệu lao động với tổng doanh thu hằng năm trên 30 tỷ USD và đóng góp tích cực cho ngân sách nhà nước.

Nhiều doanh nhân trẻ đã nêu cao tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc, khát vọng cống hiến, năng động sáng tạo, chủ động hội nhập, khởi nghiệp thành công; tạo dựng được uy tín, thương hiệu trên thị trường, tạo ra nhiều sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ có giá trị, chất lượng cao.

Trước tác động của đại dịch COVID-19, các doanh nhân, doanh nghiệp trẻ Việt Nam không chỉ đoàn kết, bản lĩnh, sáng tạo để trụ vững, thích ứng linh hoạt, an toàn, từng bước vượt qua khó khăn, thử thách mà còn nêu cao trách nhiệm, tích cực tham gia công tác an sinh xã hội với nhiều hoạt động đầy ý nghĩa, thể hiện tinh thần chia sẻ vì cộng đồng.

Nhất là sự sáng tạo trong việc triển khai các mô hình ATM chống dịch COVID-19 (ATM gạo, ATM oxy, ATM F0 chống dịch, ATM yêu thương nhận bảo trợ trẻ em mồ côi do dịch COVID-19…), nhiều doanh nhân trẻ đã luôn sát cánh đồng hành cùng với Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trong việc triển khai nhiều chương trình xã hội để giúp đỡ các gia đình nghèo ở những địa bàn nông thôn, miền núi, hải đảo… Tất cả những nghĩa cử cao đẹp của lực lượng doanh nhân trẻ Việt Nam trong điều kiện đất nước còn nhiều khó khăn đã lan tỏa giá trị nhân văn và tạo ý nghĩa kinh tế, xã hội sâu sắc.

Những kết quả đạt được của doanh nhân trẻ Việt Nam nhiệm kỳ qua đã giúp củng cố, phát triển ngày càng vững chắc vị thế của Hội Doanh nhân trẻ và đội ngũ các nhà doanh nghiệp trẻ Việt Nam. Bằng những việc làm cụ thể của doanh nhân trẻ, các bạn không chỉ biết làm giàu chính đáng cho doanh nghiệp mình mà còn sẵn sàng chia sẻ, ủng hộ, giúp đỡ để mọi người cùng vượt qua hoàn cảnh khó khăn với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau.

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022- 2025 là sự kiện quan trọng đánh dấu bước trưởng thành và phát triển mới của phong trào doanh nhân trẻ Việt Nam – Ảnh VGP

Trách nhiệm đặt ra đối với Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam là rất lớn

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Lê Minh Khái nhiệt liệt biểu dương và ghi nhận những thành công, đóng góp quan trọng của đội ngũ doanh nhân trẻ và Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam nhiệm kỳ vừa qua; biểu dương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã quan tâm theo dõi, giúp đỡ, định hướng hoạt động đối với Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam trong thời gian qua.

Đồng chí Lê Minh Khái nêu rõ: Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã khẳng định mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm là: Phát triển đồng bộ và tạo ra sự liên kết giữa các thành phần kinh tế, các loại hình sản xuất kinh doanh; huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tạo động lực để phát triển kinh tế nhanh và bền vững.

Quá trình thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi đất nước cũng phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức; nhất là trước diễn biến hết sức phức tạp, khó lường của tình hình thế giới, khu vực, tác động của quá trình hội nhập quốc tế, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và dịch bệnh COVID-19.

Trong điều kiện như vậy, cần có sự đoàn kết, đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị, trong đó có lực lượng doanh nghiệp trẻ Việt Nam.

Trong điều kiện, hoàn cảnh đó, trước những yêu cầu đòi hỏi nêu trên thì trách nhiệm đặt ra đối với Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam là rất lớn nhưng cũng rất vinh dự, tự hào. Đồng chí Lê Minh Khái bày tỏ đồng tình, nhất trí cao với mục tiêu, phương hướng hành động của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam trong nhiệm kỳ 2022-2025 đã được Đại hội thông qua, đồng thời trao đổi nhấn mạnh thêm một số nội dung chủ yếu sau đây để Hội doanh nghiệp trẻ nghiên cứu trong quá trình triển khai thực hiện.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đề nghị Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam kịp thời đề xuất với Đảng, Nhà nước nhiều ý tưởng, sáng kiến trong quá trình hoạch định chủ trương, chính sách, tạo điều kiện cho các doanh nhân trẻ cống hiến và phát triển – Ảnh VGP

Hội Doanh nhân trẻ phải thực sự là mái nhà chung

Theo đồng chí Lê Minh Khái, trong thời kỳ đất nước đang hội nhập ngày càng sâu rộng vào cộng đồng các quốc gia trên thế giới, đội ngũ doanh nhân có vai trò, sứ mệnh rất quan trọng. “Thương trường là chiến trường”, doanh nhân chính là những chiến sĩ trên chiến trường không có tiếng súng nhưng cạnh tranh vô cùng khốc liệt, đòi hỏi bản lĩnh, trí tuệ, nhậy bén chớp lấy thời cơ.

Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cần nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò, trách nhiệm của thế hệ trẻ và doanh nhân trẻ, từ đó chú trọng tuyên truyền, vận động, thuyết phục hội viên nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và những yêu cầu mới đặt ra đối với doanh nghiệp, doanh nhân trẻ trong quá trình hoạt động; khơi dậy niềm tự hào dân tộc và ý chí tự lực tự cường của doanh nhân trẻ.

Trước mắt là nỗ lực vượt qua khó khăn, khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh trong và sau đại dịch COVID-19, tham gia tích cực, hiệu quả vào việc phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội theo Kết luận của Bộ Chính trị, các Nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ.

Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cần tiếp tục xây dựng, củng cố, phát triển hệ thống tổ chức và đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động. Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam phải thực sự là mái nhà chung, tập hợp, đoàn kết lực lượng doanh nhân trẻ, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của các doanh nhân trẻ.

Hoạt động của Hội Doanh nhân trẻ và đội ngũ doanh nhân trẻ Việt Nam dù ở bất cứ lĩnh vực, phạm vi nào cũng phải luôn bám sát các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ; đảm bảo tôn chỉ, mục đích; chú trọng xây dựng văn hóa doanh nghiệp, tạo dựng uy tín, thương hiệu; hướng đến sự phát triển của đất nước và cộng đồng xã hội.

Đa dạng hóa hình thức hoạt động, tăng cường liên kết, phát triển thị trường, chia sẻ thông tin, phân tán rủi ro, nâng cao năng lực của các thành viên; qua đó nâng tầm ảnh hưởng không chỉ trong nước mà còn vươn ra khu vực và thế giới.

Kịp thời đề xuất với Đảng, Nhà nước nhiều ý tưởng, sáng kiến trong quá trình hoạch định chủ trương, chính sách, tạo điều kiện cho các doanh nhân trẻ cống hiến và phát triển.

Ban Chấp hành Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khóa VII ra mắt đại hội – Ảnh VGP

Xây dựng đội ngũ doanh nhân trẻ xứng đáng là những ‘chiến sĩ giỏi’ trên mặt trận kinh tế

Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện các chương trình hành động của mình, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cần chú trọng xây dựng đội ngũ doanh nhân trẻ lớn mạnh về số lượng và chất lượng, xứng đáng là những “chiến sĩ giỏi” trên mặt trận kinh tế.

Đồng chí Lê Minh Khái mong các bạn doanh nhân trẻ thường xuyên học tập, rèn luyện trở thành những người có tâm, có tầm, đủ sức nghĩ lớn, nhìn xa vì sự phát triển của chính doanh nghiệp và đất nước; đủ bản lĩnh để đối mặt, vượt lên khó khăn, thách thức, đi tiên phong trên mọi lĩnh vực, nhất là về khoa học công nghệ và những ngành nghề, lĩnh vực, địa bàn còn nhiều khó khăn.

Phó Thủ tướng đề nghị các doanh nhân trẻ cần tiếp tục nêu cao trách nhiệm xã hội, không ngừng đổi mới, sáng tạo, đoàn kết để chinh phục và cạnh tranh tốt trong môi trường toàn cầu, đưa doanh nghiệp Việt Nam đi xa hơn, hội nhập sâu hơn và mang lại thành công lớn to hơn.

Đồng chí Lê Minh Khái đề nghị Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tiếp tục quan tâm nhiều hơn nữa, thường xuyên đồng hành, định hướng, hỗ trợ hoạt động của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam và lực lượng doanh nghiệp trẻ.

Đẩy mạnh phong trào khởi nghiệp trong thanh niên để bổ sung lực lượng hùng hậu cho đội ngũ doanh nhân trẻ. Tổ chức nhiều hình thức phù hợp, thiết thực để khuyến khích, huy động doanh nhân trẻ thực hiện trách nhiệm xã hội, sẻ chia vì cộng đồng. Kịp thời tôn vinh, khen thưởng hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền khen thưởng xứng đáng những doanh nhân trẻ có nhiều đóng góp cho phong trào thanh niên và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Chính phủ sẽ tiếp tục đồng hành cùng các doanh nhân trẻ

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái khẳng định: “Với tinh thần xây dựng Chính phủ kiến tạo, liêm chính, hành động phục vụ nhân dân, phục vụ doanh nghiệp, trên cơ sở quan điểm chỉ đạo của Đảng tại Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân, Chính phủ sẽ tiếp tục đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nhân trẻ khởi nghiệp sáng tạo, kinh doanh lành mạnh, cống hiến tài năng cho đất nước.

Đảng, Nhà nước và cộng đồng xã hội luôn tin tưởng rằng, với nhiệt huyết, trí tuệ, hoài bão và lòng tự hào dân tộc, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam sẽ phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục vươn tới những thành công mới, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xứng đáng với sự tin yêu, kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân dành cho lực lượng doanh nhân trẻ Việt Nam”.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ chúc mừng những doanh nhân trẻ được Đại hội hiệp thương, bầu vào Ủy ban Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2022-2025.

Đồng chí Lê Minh Khái mong rằng, Ủy ban Trung ương Hội khóa VII sẽ kế thừa những kết quả, kinh nghiệm của nhiệm kỳ qua, lãnh đạo Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam ngày càng phát triển, xứng đáng với niềm tin và hy vọng của doanh nhân trẻ cả nước.

Trần Mạnh (Theo baochinhphu.vn)

Dẫn nguồn theo: https://baochinhphu.vn/chinh-phu-se-tiep-tuc-dong-hanh-tao-moi-dieu-kien-thuan-loi-de-doanh-nhan-tre-cong-hien-tai-nang-cho-dat-nuoc-102220331124313591.htm

Trả lời