Kéo dài thời hạn tái cấp vốn cho vay trả lương người lao động ngừng việc do dịch Covid-19

Ngày 11/11/2020, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư số 12/2020/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2020/TT-NHNN ngày 00/5/2020 về tái cấp vốn thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

                                                                     Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết, thời hạn tái cấp vốn cho ngân hàng Chính sách xã hội quy định tại Thông tư số 05/2020/TT-NHNN sẽ được kéo dài từ ngày 31/7/2020 đến hết ngày 31/01/2021 kể từ thời điểm ký khế ước nhận nợ đầu tiên.

Về số tiền tái cấp vốn, Thông tư đã nêu rõ, NHNN tái cấp vốn đối với Ngân hàng Chính sách xã hội theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg và Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg với tổng số tiền tái cấp vốn tối đa là 16.000 tỷ đồng với mục đích “để người sử dụng lao động vay trả lương ngừng việc với người lao động do đại dịch Covid-19”.

Đồng thời, lãi suất tái cấp vốn vẫn giữ nguyên là 0%/năm, lãi suất tái cấp vốn quá hạn cũng vẫn được áp dụng là 0%/năm.

Thông tư cũng quy định, khi khoản vay tái cấp vốn đến hạn, Ngân hàng Chính sách xã hội phải trả hết nợ gốc vay tái cấp vốn đã được giải ngân cho NHNN từ tiền trả nợ của người sử dụng lao động vay vốn.

Trả lời