Đề xuất chính sách thuế giá trị gia tăng hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất phân bón

Để hỗ trợ ngành sản xuất phân bón trong nước vượt qua khó khăn hiện nay, góp phần tăng sức cạnh tranh của mặt hàng phân bón, Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về chính sách thuế giá trị gia tăng (GTGT) hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp sản xuất phân bón.

                                                                           Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Chuyển phân bón sang đối tượng chịu thuế GTGT với thuế suất 5%

Theo Bộ Tài chính, để góp phần hỗ trợ tối đa cho nông dân và để giảm giá bán phân bón (phân bón sản xuất trong nước và phân bón nhập khẩu đều không có thuế GTGT trong giá bán), Quốc hội đã thông qua Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Luật về thuế (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015).

Theo Luật số 71/2014/QH13, phân bón thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT (phân bón nhập khẩu và phân bón sản xuất trong nước đều thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT); doanh nghiệp sản xuất phân bón không được khấu trừ thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ mua vào (kể cả thuế GTGT của hàng hóa mua vào hoặc nhập khẩu để tạo tài sản cố định). Số thuế GTGT đầu vào này được tính vào chi phí khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Quy định nêu trên đã hỗ trợ giá đầu vào cho nông dân, tuy nhiên, doanh nghiệp sản xuất phân bón trong nước gặp khó khăn do không được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ (bao gồm cả hoạt động đầu tư, mua sắm tài sản cố định) phục vụ cho hoạt động sản xuất phân bón mà phải tính vào chi phí sản phẩm, khiến giá thành tăng và lợi nhuận giảm, bất lợi trong cạnh tranh với hàng hóa nhập khẩu cùng loại.

Để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, Bộ Tài chính đề xuất xây dựng Nghị quyết về chính sách thuế GTGT để hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp sản xuất phân bón theo trình tự, thủ tục rút gọn. Trong đó, Bộ Tài chính đề nghị chuyển phân bón sang đối tượng chịu thuế GTGT với thuế suất 5%.

Hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất phân bón

Với đề xuất chuyển mặt hàng phân bón từ đối tượng không chịu thuế GTGT sang đối tượng chịu thuế GTGT với mức thuế suất 5% nêu trên, các doanh nghiệp sản xuất phân bón sẽ được khấu trừ thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ mua vào, kể cả thuế GTGT của hàng hóa mua vào hoặc nhập khẩu để tạo tài sản cố định dùng cho sản xuất phân bón.

Theo Trần Huyền/tapchitaichinh.vn

Dẫn theo nguồn: http://tapchitaichinh.vn/Chuyen-dong-tai-chinh/de-xuat-chinh-sach-thue-gia-tri-gia-tang-ho-tro-doanh-nghiep-san-xuat-phan-bon-328650.html

Trả lời