Sử dụng kinh phí từ Quỹ vaccine phòng COVID-19 Việt Nam mua vaccine phòng COVID-19 Abdala

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký Quyết định số 1644/QĐ-TTg ngày 30/9/2021 về kinh phí mua, vận chuyển và tiếp nhận 5 triệu liều vaccine phòng COVID-19 Abdala do Trung tâm kỹ thuật di truyền và công nghệ sinh học Cuba sản xuất.

Sử dụng kinh phí từ Quỹ vaccine phòng COVID-19 Việt Nam để mua, vận chuyển và tiếp nhận 5 triệu liều vaccine phòng COVID-19 Abdala

Quyết định 1644/QĐ-TTg nêu rõ, sử dụng kinh phí từ Quỹ vaccine phòng COVID-19 Việt Nam để mua, vận chuyển và tiếp nhận 5 triệu liều vaccine phòng COVID-19 Abdala do Trung tâm kỹ thuật di truyền và công nghệ sinh học Cuba sản xuất như đề nghị của Bộ Y tế.

Bộ Y tế, Bộ Tài chính chịu trách nhiệm về nội dung và số liệu báo cáo. Việc quản lý, sử dụng, thanh quyết toán số kinh phí nêu trên thực hiện theo đúng quy định, đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả, công khai, minh bạch.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính xuất Quỹ theo quy định. Bộ Y tế báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc sử dụng số kinh phí nêu trên theo quy định.

Tính đến 17h00 ngày 30/9/2021, Quỹ vaccine phòng COVID-19 Việt Nam đã huy động được 8.779 tỷ đồng từ 552.982 lượt tổ chức, cá nhân ủng hộ vào Quỹ (đã bao gồm tiền lãi gửi ngân hàng 47,7 tỷ đồng). Quỹ đã thực hiện chi cho mua vắc xin 4.499,4 tỷ đồng; chi hỗ trợ nghiên cứu, thử nghiệm vắc xin 8,8 tỷ đồng. Số dư Quỹ hiện tại là 4.279,6 tỷ đồng.

Theo mof.gov.vn

Dẫn theo nguồn: https://mof.gov.vn/webcenter/portal/TVBTC/pages_r/l/tin-bo-tai-chinh?dDocName=MOFUCM209737

Trả lời